Rygepolitik

Rygeloven trådte i kraft i 2007. Herefter har det som udgangspunkt været forbudt at ryge indendørs på danske arbejdspladser. Det er arbejdsgivers ansvar at sørge for, at reglerne overholdes og sørge for, at der udarbejdes en rygepolitik.

Hvor må der ryges?

Det følger af Lov om røgfri miljøer, at indendørs rygning som udgangspunkt er forbudt på danske arbejdspladser.

Rygeforbuddet omfatter bl.a. arbejdslokaler, møderum, lagerrum, undervisningslokaler, kantiner, indgangspartier, vestibuler, trapper, korridorer, elevatorer og tilsvarende rum, hvor ansatte opholder sig i kortere eller længere tid.

Rygeforbuddet omfatter som udgangspunkt også firmabiler eller andre transportmidler, hvorfra en medarbejder udfører sit arbejde.

Virksomheden har dog mulighed for at indføre et totalt rygeforbud. Arbejdsgiveren kan tillade, at der kan ryges i arbejdslokaler for én person ad gangen og i dertil indrettede rygerum og rygekabiner. Arbejdsgiver kan også give tilladelse til, at der ryges i lastbiler, førerkabinen i kraner, firmabiler til privat brug, hvis erhvervskøretøjet kun benyttes af én person ad gangen.

Rygning og pauser

Arbejdstiden skal være effektiv. Det betyder, at rygere ikke har krav på særlige pauser til at ryge – og det gælder også, selvom de nye rygeregler gør det vanskeligere at være ryger.

På en virksomhed, der indfører et totalt rygeforbud, må medarbejderne helt undlade at ryge. Hvis virksomheden tillader det, kan medarbejderen benytte sine ordinære pauser til at ryge. Pausen inkluderer også den tid, der går på at transportere sig til og fra rygeområderne.

Kan udendørs rygning også forbydes?

Det følger af Lov om røgfri miljøer, at loven kun gælder for rygning indendørs, men virksomheden har mulighed for at udvide et rygeforbud til hele virksomhedens matrikelnummer.

Hvilke elementer skal rygepolitikken indeholde?

Det er arbejdsgiver, der fastlægger rygepolitikken, men det er en god idé at drøfte principperne i rygepolitikken i virksomhedens samarbejdsorganer.

Hvis en virksomhed har flere enheder/lokaliteter, er det op til arbejdsgiveren at beslutte, om den samme rygepolitik skal gælde alle enheder/lokaliteter, eller om der skal gælde forskellige politikker i virksomheden.

Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysninger, om der må ryges på virksomheden og i givet fald en beskrivelse af, hvor der må ryges. Rygepolitikken skal også indeholde en beskrivelse af konsekvenserne, hvis medarbejderen handler i strid med rygepolitikken.

Rygepolitikken skal være skriftlig og tilgængelig for alle ansatte. Har virksomheden en personalehåndbog, vil det være relevant også at skrive reglerne om rygning her.

Skabelon til rygepolitik

DI har udarbejdet en skabelon til en rygepolitik. Du finder linket længere nede på siden.

Arbejdstilsynet fører tilsyn

Det er Arbejdstilsynet, som fører tilsyn med, at reglerne om røgfri miljøer overholdes på arbejdspladsen. Arbejdstilsynet skal gøre dette i forbindelse med deres normale tilsynsbesøg.

Klager over Arbejdstilsynets afgørelser kan ske til Arbejdsmiljøklagenævnet.

Virksomheder, der ikke har udarbejdet en skriftlig rygepolitik eller tillader rygning i strid med loven, kan straffes med bøde efter loven.

Skabeloner

Skabelon til rygepolitik

Hent

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Anders Just Pedersen

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret