Åndedrætsværn og -masker

Et åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, der beskytter mod indånding af forurenet luft eller bruges ved iltmangel. Valg af åndedrætsværn eller åndedrætsmaske afhænger af det arbejde, som man udføre.

For medlemmer

For medlemmer

Du skal være logget ind for at få adgang til siden

Log ind Opret bruger