Foto: Colourbox
19.04.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Regler for arbejde 1. maj 2022 på byggeriets overenskomster

I år falder 1. maj på en søndag. Få styr på, hvilke regler der gælder for arbejde 1. maj på de forskellige overenskomster inden for byggeri.

1. maj er en overenskomstmæssig fridag. Virksomhed og medarbejdere kan ved enighed lade arbejdet udføre 1. maj, dog ikke ved arbejde i København og Nordsjælland 1. og 2. zone dækket af Overenskomst for Murer- og murerarbejdsmandsarbejde.

Virksomheder kan ikke pålægge medarbejdere arbejde 1. maj, medmindre der er hjemmel i overenskomsten til at pålægge overarbejde.

Arbejde 1. maj, uanset om det er pålagt overarbejde eller frivilligt arbejde, anses for overarbejde, og medarbejderen skal derfor honoreres på samme måde som ved arbejde på en fridag. Husk i den sammenhæng på, at der er tale om arbejde på en søndag.

Ovenstående gælder for:

  • Bygge- og anlægsoverenskomsten
  • 3F/Industrioverenskomsten
  • Overenskomst for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde
  • Bygningsoverenskomsten
  • Gulvoverenskomsten

For ansatte under Maleroverenskomsten gælder ligeledes, at 1. maj er en fridag. Arbejde, der udføres 1. maj, er der for at anse som overarbejde.

For ansatte under EL-overenskomsten og Metal- Blik- og Rør overenskomsten gælder, at 1. maj er en fridag. Dog kan virksomheden forlange presserende arbejde udført, uden at der skal betales overtidstillæg henholdsvis helligdagstillæg.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter