Getty Images

08.06.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Aftagende lønudvikling i udlandet

Lønudviklingen i udlandet fortsætter med at aftage. Siden 4. kvartal 2019 er lønudviklingen aftaget med 0,1 pct.point inden for fremstilling, og endte herved på 1,9 pct. i 1. kvartal 2020. Det viser den seneste Internationale Lønstatistik fra Dansk Arbejdsgiverforening.

I såvel udlandet som i Danmark aftog lønudviklingen med 0,1 pct.point i forhold til 4. kvartal 2019, hvilket er medvirkende til, at forskellen mellem den udenlandske og danske lønudvikling forbliver uændret. Den danske lønudvikling ligger fortsat 0,5 pct.point højere end den udenlandske. Både den danske og udenlandske lønudvikling bygger på perioden forud for COVID-19 epidemien.

Blandt Danmarks vigtigste samhandelslande steg lønningerne i Tyskland 1,0 pct. i 4. kvartal 2019 inden for fremstilling. Lønudviklingen i Tyskland fortsætter hermed sin nedadgående tendens. Siden 3. kvartal 2018 er den tyske lønudvikling aftaget med 2,2 pct.point. I Sverige blev den årlige lønstigningstakt 2,2 pct. i 1. kvartal 2020 inden for fremstilling, hvilket er 0,2 pct.point lavere end den danske lønstigningstakt. I USA aftog lønudvikling også i 1. kvartal 2020 og endte herved på 2,5 pct. Den aftagende lønudvikling blandt Danmarks tre største samhandelslande er medvirkende til, at den samlede udenlandske lønudvikling inden for fremstilling aftager betydeligt og fortsat ligger under den danske.

Uændret lønudvikling inden for bygge og anlæg i udlandet

I udlandet steg lønnen inden for bygge og anlæg 2,8 pct. i 1. kvartal 2020, og det er tredje kvartal i træk med samme stigning. I Danmark har lønudviklingen inden for bygge og anlæg været aftagende over det seneste år; fra 3,4 pct. i 1. kvartal 2019 til 2,7 pct. i 1. kvartal 2020.

Fortsat højere lønudvikling i udlandet inden for handel

Inden for handel stiger lønstigningstakten i udlandet fortsat mere end i Danmark. Fra 1. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020 steg lønnen i udlandet steget 2,7 pct., mens den er steget 2,4 pct. i Danmark. Lønudviklingen er aftaget med 0,4 pct.point i udlandet i forhold til den årlige ændring i lønningerne i 3. kvartal 2019.

Lønstigningerne fortsat højest i Polen

Blandt de 14 lande, som er med i DA's Internationale Lønstatistik, havde Polen med en årlig lønstigningstakt på 6,5 pct. den højeste lønstigningstakt inden for fremstilling i 1. kvartal 2020, mens de i Japan nu i de seneste tre kvartaler har oplevet en negativ lønudvikling.

Yderligere oplysninger

Lønudviklingen for de resterende lande i den Internationale Lønstatistik kan findes her (medlemsinformation). 

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter