Bibeskæftigelse

Som udgangspunkt må medarbejdere påtage sig hverv uden for arbejdstiden uden samtykke fra arbejdsgiveren.

Funktionærer

Reglerne for funktionærer om bibeskæftigelse findes i funktionærloven. Ifølge funktionærloven kan en funktionær, uden samtykke fra arbejdsgiveren, påtage sig hverv uden for arbejdstiden, når det kan varetages uden ulempe for virksomheden.

Der er i den her sammenhæng tale om hverv, som naturligt udføres i funktionærens fritid, og derved hører til dennes privatliv. Det er uden betydning, om der ydes et honorar for udførelsen af dette hverv. Det væsentlige er hvervets karakter, og om hvervet er til ulempe for arbejdsgiver. Der kan f.eks. være tale om et formandskab for den lokale skakklub.

Arbejdsgiver kan dog indsætte en tekst i ansættelsesbeviset om, at medarbejderen ikke må udføre ”anden lønnet virksomhed” uden forudgående skriftlig samtykke fra arbejdsgiver. Dette udvider ikke arbejdsgivers ret til at disponere over medarbejderens fritid, men er alene en markering af, at arbejdsgiver skal orienteres ved andet lønnet hverv. Arbejdsgiveren får på den måde mulighed for at vurdere, om hvervet vil være til ulempe for virksomheden, inden medarbejderen påtager sig det.

Såfremt medarbejderen har påtaget sig et hverv, lønnet som ulønnet, der viser sig at være til ulempe for virksomheden, skal arbejdsgiveren tilkendegive dette overfor medarbejderen. Hvis medarbejderen efter arbejdsgivers tilkendegivelse fortsætter med hvervet, kan dette få ansættelsesretlige konsekvenser for medarbejderen.

Ovenstående indskrænker ikke arbejdsgivers adgang til ved aftale at sikre sig mod, at medarbejderen uden for sin arbejdstid påtager sig andet arbejde af erhvervsmæssig karakter. Der skelnes dermed mellem hverv, der naturligt udføres i medarbejderens fritid og derved hører til medarbejderens privatliv og hverv, der har en erhvervsmæssig karakter. 

Overenskomstdækkede medarbejdere

Virksomhederne skal være opmærksomme på, at overenskomster kan indeholde særlige regler om bibeskæftigelse.

Personalepolitik om bierhverv

Virksomheden kan udarbejde en politik til eksempelvis personalehåndbogen vedrørende bibeskæftigelse. Det er valgfrit at have en politik på området, men DI anbefaler dette.

I kan også indsætte afsnit om bierhverv i medarbejderens ansættelseskontrakt. Find eksempler på disse i funktionærkontrakterne, som kan skræddersys.

Skabeloner

FÅ SKRÆDDERSYET EN FUNKTIONÆRKONTRAKT

Hent

Reglerne

Funktionærloven

Artikel opdateret den 16.04.19

Se også

Har du brug for rådgivning?

I Juravagten sidder DI's eksperter inden for ansættelsesret og personalejura klar, hvis du har brug for hjælp. 

Juravagten

Åbningstider: mandag-fredag kl. 8.00-17.00

Telefon: 3377 3377

Mail: jura@di.dk

Relateret