Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

EN NY IVÆRKSÆTTERSTRATEGI FOR DANMARK

Beskrivelse

Danmark skal have en strategi for iværksætteri. Enhver rigtig strategi skal have et mål. Et mål der kan pejles efter, når indsatsen fastlægges, og et mål som tydeligt viser retningen for alle de aktører, der arbejder med iværksætteri, vækstvirksomheder og udvikling af virksomheder i Danmark.

I dette udspil har DI samlet de vigtigste forslag, der skal til for at opfylde målet. Et mål, der skal være med til at sikre, at Danmark også i fremtiden vil være et af verdens mest velstående lande.

Iværksætterstrategien har 14 forslag på vejen til, at Danmark bliver en af
verdens førende startup-nationer: 

 1. Indfør en simplere kapital- og aktiebeskatning og en flad sats på 30 pct.
 2. Fjern fantomskatten – beskatning ved salg skal følge faktiske betalinger
 3. Udskyd tvungen overgang til lagerbeskatning ved børsnotering af Small Cap virksomheder
 4. Sæt et ambitiøst mål for en dansk iværksætterstrategi
 5. Gør investorfradraget mere anvendeligt for danskerne
 6. Gør det lettere for iværksættere at tilbyde medarbejderaktier 
 7. Fjern de regulatoriske benspænd for investeringscrowdfunding 
 8. Etabler et centralt tech-trans kontor
 9. Afsæt 20 mio. kr. årligt til Open Entrepreneurship
 10. Gennemfør indsats for scaleups, der er klar til international skalering
 11. Indfør diversitets-måltal for EIFO’s indirekte investeringer
 12. Tilbyd mere fleksibilitet til iværksætteres barselsorlov
 13. Afsæt 10 mio. kr. årligt til Fonden for Entreprenørskab
 14. Det skal være nemmere at få en erhvervskonto

EN NY IVÆRKSÆTTERSTRATEGI FOR DANMARK

Download