Ordforklaringer - ESG og bæredygtighed

Beskrivelse

Hvad betyder CSDDD, CSRD, CSR, ESG, ESRS og alle de andre forkortelser, du møder, når du arbejder med bæredygtighed? Og hvad ligger der i de mange begreber som Scope 1-2-3, taksonomi og væsentlighedsvurdering? 

Hent en oversigt over begreber og forkortelser inden for ESG og bæredygtighed.

ESG_Ordbog.pdf

Download