Vi rådgiver dig

Royal Unibrew – Bæredygtige drikkevarer i genanvendt emballage

Royal Unibrew producerer mange forskellige typer af drikkevarer, og de gør en aktiv indsats for at reducere ressourceforbrug og miljøaftryk i hele værdikæden. Eksempelvis er Egekilde-vandflasken både CO2-neutral og produceret af 100 pct. genbrugsplast.

Royal Unibrew er Danmarks anden største bryggerikoncern. I Danmark alene producerer bryggeriet mere end 400 forskellige produkter heriblandt øl, sodavand, cider, energidrikke og spiritusholdige produkter, som Royal, Albani, Faxe Kondi, Pepsi, Cult, Shaker og Mokai, mv. på deres to bryggerier i Faxe og Odense. Cirkulær økonomi og bæredygtighed gennemsyrer hele Royal Unibrews forretningsgrundlag, og der arbejdes konstant på at reducere miljøaftrykket specielt for produktion, transport og emballage.

Royal Unibrews væsentlige, cirkulære fokus-områder:

· Reduktion af energiforbrug og CO2-neutral produktion.
· Optimering af transporten af produkter.
· Reduktion af vandforbrug og spildevandsudledning.
· Emballage optimering: Nedvægtning og øge andelen af genanvendt materiale.
· Genanvendelse af emballage, restprodukter og overskydende varme med partnere, værdikædesamarbejde eller gennem industrielle symbioser.

Reduktion af ressourceforbrug: Lettere emballage, lavere vandforbrug og genbrug af restprodukter

Royal Unibrew arbejder hele tiden på at nedsætte ressourceforbruget i produktionen af øl og læskedrikke. Et af tiltagene har været at gøre emballagen lettere. Der bliver brugt færre materialer i produktionen af deres aluminiumdåser og plastikflasker, og samtidig kan der anbringes flere produkter på et læs. Den nedvægtede emballage har medført store miljømæssige gevinster i form af reduceret energi- og ressourceforbrug og lavere CO2-udledning.

Et andet tiltag har været at minimere vandforbruget i Royal Unibrews produktion. Flere steder i tapperiet har Royal Unibrew formået at øge vandgenbruget markant. Bl.a. bliver vandet fra det sidste skyl i flaskeskyllemaskinen genbrugt i det første skyl i kassevasken. Samtidig bliver vandet fra skylning af dåser inden tapning også genbrugt til overskylning af de tappede dåser. Derved bliver Royal Unibrews vandforbrug, energiforbrug og spildevandsmængde reduceret.

Et tredje sted, hvor Royal Unibrew også har sat ind i kampen mod ressourcespild, er ift. korn- og maltrester i produktionen. Den overskydende restmalt (mask) efter ølproduktionen bliver genbrugt i samarbejde med lokale landmænd, som modtager resterne af malten og bruger det som foder til deres køer. Det samme gør sig gældende for det overskydende gær, der både blive sendt videre til foder og genanvendt i produktionen for at mimimere spildet så meget som muligt.

Dansk Retursystem er en gave til den cirkulære økonomi

Dansk Retursystem blev stiftet i 2000 som et aktieselskab og ejes af fire bryggerier - her i blandt Royal Unibrew. Dansk Retursystem arbejder non-profit, hvilket betyder, at pantsystemets eneste formål er at få flest mulige tomme flasker og dåser genanvendt. Ni ud af 10 flasker eller dåser bliver i dag returneret, og i 2019 blev ca. 1,4 milliarder emballager genanvendt. Genanvendelsen sparede Danmark for et CO2-udslip på 150.000 tons i 2019. En anden væsentlig fordel ved Dansk Retursystem er etablering af et lukket system for plastikflasker (PET), der sikrer, at de kan genanvendes til fødevarebrug og ikke down cycles til f.eks. fleece trøjer.

1. juli 2019 blev der introduceret pant på juice- og saftflasker, hvilket vil betyde, at yderligere 52 mio. flasker vil blive genanvendt. Det forventes at give en årlig CO2-reduktion på 5.700 tons. Royal Unibrew arbejder for at øge genanvendelse udover de ca. 90 pct. bl.a. ved at optimere de lokale håndteringscentraler og generel forbrugeroplysning.
________________________________________________________________________________

Fordele:

  • Efter at Royal Unibrew har reduceret vægten af plastikflasker, har de reduceret deres ressourceforbrug med cirka 2.000 tons råvarer om året. Deres letvægtsdåser har reduceret ressourceforbrug med cirka 800 tons råvarer om året.
  • Royal Unibrews Egekilde-plastikflasker med mineralvand er produceret af 100 pct. genbrugsplast. Det gælder også plastikfolien omkring de økologiske produkter. Derudover er foreløbig kartoner og labels, der sættes på flaskerne til økologisk øl, lavet af 100 pct. genbrugspap og -papir.
  • Royal Unibrew har opnået en reduktion af vandforbruget pr. hl på 5 pct. pr år, efter de er begyndt at genbruge mere af vandet. Og virksomheden arbejder på yderligere optimeringer.
  • Royal Unibrew forventer at blive CO2-neutrale i en nær fremtid, og i 2020 er virksomheden 100 pct. neutral på el. Virksomheden er desuden bl.a. i fuld gang med at investere i solceller.

________________________________________________________________________________

Udfordringer:

  • En udfordring, Royal Unibrew generelt står overfor, er på lidt længere sigt forsyningssikkerhed på emballage med høj genanvendelses andel pga. mangel på velfungerende sorterings- og indsamlingssystemer udover DRS.
  • En anden udfordring er at finde gode samarbejdspartnere. I nogle tilfælde kan leverandører være tøvende over for samarbejde om produktudvikling, f.eks. hvis det kræver store investeringer, eller hvis de ikke umiddelbart kan se en fordel ved at deltage, f.eks. fordi kravene til fødevaresikkerhed er høje.
  • Lovgivningsrammer og incitamentsstrukturer til at understøtte udbredelsen af cirkulær økonomi yderligere bør forbedres f.eks. på emballager baseret på genanvendte materialer, hvor afgiften er den samme, som på en almindelig emballage. Der er også fortsat begrænset incitament til f.eks. at udnytte overskudsvarme eller biogas fra organiske restprodukter pga. beskatningsreglerne.

Royal Unibrew og cirkulær økonomi

Royal Unibrews hjemmeside