GXN A/S - Fremtidens bæredygtige byggeri

GXN er en dansk innovationsvirksomhed specialiseret i at udvikle og implementere grønne og innovative løsninger inden for arkitektur og design. GXNs opgaveportefølje spænder bredt fra design og byggeopgaver, til forskningsprojekter og eksternt konsulentarbejde.

Foto: GXN
Med et særligt fokus på digitale arbejdsprocesser og nye materialeløsninger er GXN med til at forme fremtidens bæredygtige byggeri.

Et godt eksempel er GXNs partnerskabsprojekt: Det Biologiske Hus, hvor almene boliger af høj kvalitet bygges af biologiske overskudsmaterialer fra landbrugsindustrien, herunder stilke fra tomatplanter, tang og hø.

Grønne fremskridt inden for byggesektoren er nødvendigt. Byggeindustrien er i dag ansvarlig for brugen af mere end en tredjedel af alle materialer, en tredjedel af alt affald produceret og en tredjedel af alt udledning af CO2 på verdensplan.

I 2016 udgav GXN, i samarbejde med blandt andre arkitektvirksomheden 3XN, en bog ved navn ’Building a Circular Future’. Bogen fokuserer på at tænke bygninger og produkter ind i et kredsløb, der ikke kun tager højde for opførsel og drift, men også for brug af ressourcer, og den påvirkning bygningen har på miljøet.

Det indebærer blandt andet en tilgang til konstruktionen af bygninger, hvor affald omdannes til en positiv forretning, og hvor design sikrer mere fleksible bygninger, der er hurtigere at bygge, nemmere at vedligeholde og lettere at demontere til genanvendelige materialer.  

__________________________________________________________

Fordele

Ved at implementere cirkulære initiativer som f.eks. design for disassembly i bygningens designfase, er GXN med til at reducere brugen af ressourcer, produktionen af ikke-genanvendeligt affald og udledningen af CO2.

Med hjælp fra GXN, implementerede 3XN cirkulære principper og strategier i deres design og konstruktion af Quay Quarter Tower i Sydney. Den nye 200-meter høje skyskraber blev konstrueret ved at genanvende og up-cycle et eksisterende højhus på grunden. Den cirkulære tilgang til design og konstruktion af den nye bygning gjorde, at Quay Quarter Tower genanvendte 98% af det strukturelle skelet og 60% af det øvrige råhus. Resultatet var signifikante besparelser på tid, ressourcer og ikke mindst omkostninger.

Ved at tænke bygninger og produkter ind i et kredsløb, der ikke kun tager højde for opførsel og drift, men også for brug af ressourcer og den påvirkning bygningen har på miljøet, tager GXN et ansvar for det byggede miljø. Deres dedikation til grønt byggeri vender en negativ dagsorden til en positiv agenda; for eksempel ved at skabe bygninger, der producerer mere energi, end de forbruger, materialer, der kan anvendes igen og igen, og bygninger med et sundt indeklima uden skadelige kemikalier og afgasning.

__________________________________________________________

Udfordringer

For at sikre cirkulært byggeri i fremtiden er det afgørende, at viden om og kompetencer inden for bæredygtighed og cirkulære løsninger får lov at spille en rolle allerede i design og planlægningsfasen. Jo tidligere de cirkulære aspekter tænkes ind, jo bedre løsninger kan der opnås. Det er dog ikke altid sådan, at virksomheder som GXN er med helt fra start, hvor de overordnede rammer for bygningens ressourceforbrug bestemmes ud fra bygningsudformning og konstruktion.

Prissætningen for og markedsadgangen til sekundære ressourcer fordrer i dag ikke, at disse i væsentlig grad erstatter jomfruelige ressourcer. Det skyldes blandt andet at tilgængeligheden af jomfruelige ressourcer er høj, og at omkostningerne ved at håndtere sekundære ressourcer er markant højere end ved jomfruelige ressourcer. Desuden forhindrer de administrative omkostninger ved at anvende sekundære ressourcer på tværs af sektorer og geografi en tilstrækkelig effektiv allokering af sekundære ressourcer.