Vi rådgiver dig

Vedvarende energi

Vedvarende energi er sammen med energieffektivitet omdrejningspunktet for den grønne omstilling af energisektoren i både Danmark og EU. I Danmark er målsætningen en VE-andel af energiforbruget på ca. 55 pct. i 2030 og klimaneutralitet i 2050.

Foto: Getty

Vedvarende energi er en fællesbetegnelse for bl.a. bioenergi, vindenergi, solenergi og andre energiformer, der adskiller sig fra fossile brændsler som kul og olie ved at være CO2-neutrale.

EU har sat et bindende mål for vedvarende energikilders andel af EU's samlede energiforbrug på 20 pct.  i 2020 og 32 pct. i 2030. I EU-direktivet om fremme af vedvarende energi fordeles EU's overordnede målsætning på medlemslandene, og den VE-andel Danmark skal bidrage med er på 30 pct. af det endelige energiforbrug i 2020. Efter 2020 er EU’s målsætning om 32 pct. vedvarende energi af det endelige energiforbrug ikke byrdefordelt mellem medlemsstaterne.

I Danmark er ambitionerne endnu højere. Med energiaftalen fra foråret 2012, blev der lagt op til en VE-andel på 35,5 pct. af Danmarks elforbrug i 2020, hvor langt størstedelen kommer ved udbygning af vindkraft. Med energiaftalen fra juni 2018 er målet hævet til en VE-andel af energiforbruget på ca. 55 pct. i 2030 svarende til en VE-andel af elforbruget på omkring 100 pct. i 2030. Omkostningerne til udbygningen med vedvarende energi, som vind- og solenergi, er faldet kraftigt over de seneste år, og forventningen er, at sol, land- og havvind inden for en årrække kan producere uden offentlig støtte.

Læs mere

Bliv klogere på de politiske målsætninger for vedvarende energi.

Direktivet for vedvarende energi Den danske energiaftale
Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Fagleder for national klimapolitik

Vedvarende energi, energiafgifter og -tilskud samt energiaftalen. Koordinator for dansk energipolitik.

Relateret indhold