Vi rådgiver dig

IKUF-støtte ved arbejdsmangel af midlertidig karakter

IKUF-støtte i forbindelse med arbejdsmangel af midlertidig karakter er en ordning, som virksomheder omfattet af Industriens Overenskomst kan anvende i stedet for arbejdsfordeling, når virksomheden i en periode med arbejdsmangel ikke kan beskæftige medarbejderne i fuldt omfang. Ordningen træder i kraft 1. januar 2024.

Når virksomheden deltager i ordningen, nedsættes medarbejdernes arbejdstid i en begrænset periode for at undgå opsigelser. I perioden deles medarbejderne om det arbejde, der er på virksomheden, og i den resterende tid er de på uddannelse med støtte fra IKUF.

IKUF-støtten ydes for én sammenhængende periode på mindst 4 og højst 12 uger med midlertidig arbejdsmangel inden for en løbende 12 måneders periode. Støtten kan vedrøre flere forskellige uddannelsesperioder inden for dén sammenhængende periode.

Det er muligt at modtage støtte til uddannelse i halvdelen af perioden. Dvs. ved arbejdsmangel i f.eks. 4 uger kan der ydes støtte til uddannelse i 2 uger, og ved arbejdsmangel i 12 uger kan der ydes støtte til uddannelse i 6 uger.

Der skal være mindst 2 ugers uddannelse pr. medarbejder i en periode med støtte fra IKUF.

Sædvanlig løn

Medarbejderne modtager deres sædvanlig løn på både de dage, de arbejder, og de dage de er på uddannelse.

Støtte fra IKUF

Virksomheden modtager støtte fra IKUF på 75 kr. pr. time hver medarbejder er på uddannelse samt støtte til betaling af kursusgebyret. Herudover kan virksomheden modtage VEU-godtgørelse. Støtte ydes til aftalte uddannelsesaktiviteter berettiget til offentligt tilskud. Uddannelsen kan være såvel alment kvalificerende som faglig, herunder rettet mod virksomhedens drift.

Virksomheden skal selv søge om f.eks. VEU-godtgørelse og andre lovbestemte tilskud til efteruddannelse.

Der ydes støtte ved arbejdsmangel for hele virksomheden, en eller flere afdelinger eller et eller flere produktionsområder. For at kunne få støtte, skal virksomheden være omfattet af Industriens Overenskomst og betale til IKUF for de pågældende medarbejdere.

I kan ansøge om støtte på www.ikuf.dk.

Industriens Funktionæroverenskomst

Medarbejdere omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst kan også deltage, hvis de arbejder i samme afdeling eller produktionsenhed som medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst arbejder i.

For at kunne søge støtte, skal I være enige om dette lokalt, herunder at der er arbejdsmangel af midlertidig karakter på virksomheden. Når I er enige konstaterer I dette ved, at udfylde og underskrive Indberetningsskema til arbejdsfordeling og uddannelsesstøtte ved arbejdsmangel af midlertidig karakter - DI (danskindustri.dk).

Påvirker muligheden for arbejdsfordeling

Når I modtager IKUF-støtte i forbindelse med en sådan midlertidig arbejdsmangel, forbruger I af mulighederne for at etablere arbejdsfordeling i de op til 13 uger, der er fastlagt i overenskomsten.

Tilsvarende reducerer brugen af arbejdsfordeling efter overenskomstens regler mulighederne for IKUF-støtte ved midlertidig arbejdsmangel. En uges uddannelse med støtte fra IKUF ved midlertidig arbejdsmangel modsvarer to ugers arbejdsfordeling.

Læs mere om Arbejdsfordeling - rådgivning til arbejdsgivere - klik her - DI (danskindustri.dk)

Skabeloner

Indberetningsskema til arbejdsfordeling og uddannelsesstøtte ved arbejdsmangel af midlertidig karakter

Hent
For medlemmer

I dybden med IKUF-støtte ved midlertidig arbejdsmangel

Få svar på, om lærlinge og deltidsmedarbejdere kan deltage i ordningen, hvad der sker, når en medarbejder bliver syg og hvordan I søger om støtte fra IKUF og meget mere.

Gå i dybden

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.