Trainée-ordning

Giv de unge en forsmag på en erhvervsuddannelse. Ansæt en ung trainee inden for smede- og industriteknik, auto eller IT & data. Vær med til at få flere unge til at tage en faglært uddannelse.

Medlemmer af DI, der overvejer at rekruttere unge inden de starter på en uddannelse, har mulighed for at ansætte 15-17-årige i et "arbejdsdreng-lignende" job i maksimalt otte måneder.

Trainee-ordningen kan være en forsmag på en erhvervsuddannelsesaftale - ikke mindst for praktisk orienterede unge, som i fællesskab med en virksomhed overvejer et lærlingeforløb.

DI har indgået aftale med Dansk Metal om, at der kan etableres trainee-aftaler på tre områder. Det gælder virksomheder, som er medlem af DI, og som er godkendt til at have lærlinge inden for de pågældende erhvervsuddannelser. De tre områder er:

  • Auto (personvogn, lastvogn og karrosseri)
  • Smede- og industritekniker
  • IT- og Data

Særlig trainee-kontrakt

Organisationerne har fået dispensation fra nogle af unge-reglerne hos Arbejdstilsynet, så de unge kan deltage i normalt-forekommende arbejdsfunktioner inden for de tre uddannelsesområder.

Der skal udfyldes en speciel trainee-kontrakt for den aftalte periode. Kontrakten kan opsiges af begge parter med dags varsel. Trainee-timelønnen skal følge mindstebetalingssatsen for unge under 18 år (Industriens Overenskomst §22).

Trainee-forløbet må først begynde, når DI har godkendt kontrakten med evt. bilag.

Yderligere oplysninger om trainee-ordningen samt bistand til oprettelse af en konkret trainee-aftale kan fås i DI Lærlingeindsatsen ved Heike Hoffmann, der er hovedansvarlig.

Kontrakten skal sendes til DI via den særlige postkasse: traineeordning@di.dk 

Vejledninger

Den særlige trainee-ordning

Download

Skabeloner

Aftale om ansættelse som trainee

Download

Skabeloner

Tro- og loveerklæring til trainee-ordning

Download

Publikationer

Dispensation fra reglerne om unges arbejde ved deltagelse i trainee-ordningen

Download
Heike Hoffmann

Heike Hoffmann

Chefkonsulent

Mischa Bundgaard

Mischa Bundgaard

Koordinator

Michael Boas Pedersen

Michael Boas Pedersen

Chefkonsulent

Hanne Baunkjær

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

Relateret indhold