Det at skabe god trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø er en vigtig opgave på virksomhederne.

06.01.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Det psykiske arbejdsmiljø får sin egen bekendtgørelse

Reglerne for det psykiske arbejdsmiljø samles i en ny bekendtgørelse, som tydeligt skal beskrive og synliggøre de gældende regler og praksis på området.

Som led i den aftalte styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen bliver reglerne for psykisk arbejdsmiljø samlet i én bekendtgørelse.

Der er ikke lagt op til en ændring af den nuværende retstilstand. Til gengæld vil Arbejdstilsynets praksis inden for det psykiske arbejdsmiljøområde blive præciseret og tydeliggjort. Det gælder f.eks. problemer med stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav i arbejdet, høje følelsesmæssige krav og arbejdsrelateret vold.

DI deltager i regelarbejdet

DI deltager i regelarbejdet og lægger herved vægt på, at der er tale om en kodificering af gældende ret og ikke en ændring eller udvidelse af arbejdsgivers ansvar på området.

Bekendtgørelsen forventes vedtaget i første halvår af 2020.

Jan Lorentzen

Jan Lorentzen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3632
  • Mobil +45 2328 5264
  • E-mail jlo@di.dk

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.