Foto: Colourbox
25.10.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Kostpolitik med forbud mod svinekød var ikke forskelsbehandling af ateist

En pædagogmedhjælper på et bosted for unge blev opsagt, fordi han ikke ville følge en kostpolitik om, at der ikke måtte serveres svinekød, når der blev lavet mad til og spist pædagogiske måltider sammen med beboerne. Ligebehandlingsnævnet fandt frem til, at denne situation ikke var omfattet af forskelsbehandlingslovens forbud i relation til religion og tro.

Kostpolitik skulle mindske risiko for konflikter

Pædagogmedhjælperen havde været ansat godt et halvt år. Kostpolitikken om ingen svinekød var forklaret nærmere på et personalemøde, hvor der var oplyst om, at ingen beboere spiste svinekød, og at drengene kunne reagere voldsomt på svinekød. Da beboerne kunne være farlige, skulle kostpolitikken bidrage til, at konflikter blev undgået.

Nogle måneder senere tilberedte pædagogmedhjælperen et måltid til beboerne og sig selv. Der blev serveret bacon både fra svin og kalkun. Dagen efter mindede lederen medarbejderen om, at han ikke måtte servere svinekød. Medarbejderen meddelte herefter, at det ville han ikke respektere. Lederen så sig derfor nødsaget til at afskedige ham.

Klagede over krænket religionsfrihed som ateist

Pædagogmedhjælperen klagede til Ligebehandlingsnævnet, da han mente, at hans religionsfrihed var blevet krænket ved opsigelsen, der var begrundet i, at han ikke ville følge kostpolitikken. Han mente, at han som ateist også var beskyttet af forskelsbehandlingslovens beskyttelse af alle trosretninger.

Pædagogmedhjælperen var enig i, at retten til at spise svinekød ikke var udtryk for religion eller tro.

Ligebehandlingsnævnet gav ikke medarbejderen medhold

Ligebehandlingsnævnet fandt ikke forholdet omfattet af loven, idet nævnet vurderede, at der ikke var en sådan nær sammenhæng mellem klagers ateisme og hans ønske om at spise svinekød på arbejdet, at forholdet var omfattet af lovens forbud mod forskelsbehandling. Nævnet henviste blandt andet til, at der var enighed om, at retten til at spise svinekød ikke var udtryk for religion eller tro.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 22. august 2022 i sag nr. 9949.

DI's råd

Sagen viser, at der er grænser for, hvornår man kan påberåbe sig beskyttelsen i forskelsbehandlingsloven, selv om forholdet har noget med religion at gøre.

Der skal være en vis nær sammenhæng mellem den påståede forskelsbehandling og det religiøse.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter