Foto: Colourbox
21.06.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Kommunalt tilskud indgår ikke i godtgørelse til fleksjobbere

Vestre Landsret har slået fast, at der ikke skal skeles til fleksløntilskuddet ved udmåling af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven.

Opsagt efter sygemelding på ubestemt tid

En buschauffør var ansat i et busselskab i et fleksjob på den nuværende ordning, fordi medarbejderen havde rygproblemer. Chaufføren fik udover sin løn også et fleksløntilskud fra kommunen.

På et tidspunkt sygemeldte chaufføren sig på ubestemt tid, og busselskabet opsagde ham, da de ikke mente, at der kunne iværksættes flere relevante tilpasninger.

Opsigelse i strid med forskelsbehandlingsloven

Chaufføren mente, at virksomheden havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven, og sagen endte i Vestre Landsret.

Landsretten fandt, at busselskabet havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven, og der skulle derfor udmåles en godtgørelse til medarbejderen. 

Udmåling af godtgørelsen

Landsretten skulle herefter tage stilling til, om godtgørelsen til medarbejderen skulle udmåles på baggrund af lønnen, eller om fleksløntilskuddet også skulle indgå i beregningen.

Retten mente ikke, at fleksløntilskuddet fra kommunen skulle indgå ved udmålingen af godtgørelsen, fordi det bedst stemte med den hidtidige praksis og karakteren af ansættelsesforholdet, at godtgørelsen fastsættes med udgangspunkt i arbejdsgiverens reelle lønudgift.  

Chaufføren modtog derfor en godtgørelse, der var fastsat til skønsmæssigt 9 måneders løn uden tillæg af fleksløntilskuddet fra kommunen. 

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Vestre Landsrets afgørelse af den 31. maj 2022 i sag nr. BS-50022/2021-VLR.

DI's råd

Dommen viser, at der ved udmåling af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven ikke skal tages hensyn til fleksløntilskuddet fra kommunen, og at udmålingen derfor udelukkende skal ske på baggrund af arbejdsgivers lønudgift til medarbejderen.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.