Kære medlemmer. DI Docs kører ustabilt, I kan derfor få fejlmeddelelser ved oprettelse. Vi arbejder på en løsning.

Foto: Colourbox
16.08.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Manglende efterlevelse af referat kan koste dyrt

En byggevirksomhed aftalte til et organisationsmøde at fremsende fakturaer som dokumentation på deres entrepriseforhold med en underentreprenør, men meddelte senere hen, at de ikke kunne finde fakturaerne, samt at virksomheden nu var under frivillig likvidation. Virksomheden blev idømt en bod på 10.000 kr. på grund af manglende efterlevelse af referatet fra organisationsmødet.

De fagretlige regler i overenskomsten skal overholdes

Sagen omhandlede en virksomhed omfattet af Jord- og Betonoverenskomsten, som var hyret til byggearbejde med beton. Virksomheden havde antaget en underentreprenør med udenlandske medarbejdere, hvorefter der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt disse medarbejdere blev aflønnet korrekt efter overenskomsten.

Forbundet begærede herefter et organisationsmøde/48-timersmøde i sagen.

Til mødet indvilligede virksomheden i at fremsende relevante fakturaer for brugen af underentreprenøren i forbindelse med entrepriseopgaven. Sagens parter havde ikke indgået en entrepriseaftale, og således var fakturaerne den eneste dokumentation, der kunne tillægges betydning for sagen.

Virksomheden meddelte efterfølgende, at det ikke var muligt at finde de omtalte fakturaer, samt at virksomheden nu var under frivillig likvidation.

Arbejdsretten skulle herefter tage stilling til, om den manglende fremsendelse af fakturaerne udgjorde et brud på overenskomstens fagretlige regler.

Arbejdsretten lagde i sin bedømmelse vægt på, at fakturaerne var af betydning for belysningen af, om underentreprenøren aflønnede i overensstemmelse med overenskomstens bestemmelser.

Det var uden betydning, at virksomheden imidlertid var under frivillig likvidation. Det afgørende var, at der var indgået en aftale på parternes organisationsmøde, som virksomheden ikke havde overholdt.

Boden blev herefter fastsat til 10.000 kr. efter en samlet vurdering af Arbejdsretten.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse den 23. juni 2022 i sag nr. 2021-6144.


DI's råd

Afgørelsen viser, at virksomhederne skal være opmærksomme på, at aftaler om fremsendelse af dokumenter, som bliver indgået ved fagretlige møder, er bindende for parterne.

Manglende efterlevelse af referaterne og overholdelse af aftaler indgået ved fagretlige møder kan derfor koste virksomheden dyrt.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.