Foto: Colourbox
16.08.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Pønalt element tæller med i beregning af bod for underbetaling

Arbejdsretten har taget stilling til et spørgsmål om beregning og fastsættelse af bod i sager med underbetaling af udenlandsk uorganiseret arbejdskraft. Spørgsmålet var, om boden beregnes efter differenceprincippet svarende til virksomhedens besparelse med eller uden tillæg af et pønalt element.

Aflønning af udenlandske uorganiserede medarbejdere

Sagen omhandlede en virksomhed omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten, som havde ansat udenlandske medarbejdere.

Forbundet besøgte den byggeplads, hvor virksomhedens udenlandske medarbejdere arbejdede på, og rejste spørgsmålet om, hvorvidt de udenlandske medarbejdere blev aflønnet korrekt efter overenskomsten.

Sagen blev indbragt i Arbejdsretten med påstand om brud på overenskomsten på grund af manglende overholdelse af overenskomstens bestemmelser. Forbundet krævede betaling af en bod svarende til den besparelse, virksomheden havde opnået ved ikke at aflønne efter overenskomstens regler med tillæg af et pønalt element.

Parterne var herefter i sagen ikke enige om, hvorvidt boden skulle beregnes som virksomhedens besparelse med eller uden tillæg af et pønalt element. 

Tillæg af pønalt element eller ej

I sager, hvor der er tale om underbetaling af uorganiserede udenlandske medarbejdere, har DIO III og 3F Byggegruppen haft en fast voldgiftpraksis, hvor forbundet, hvis sagen er rejst som et ”48-timers”-møde i den såkaldte fast-track ordning, alene kan stille et krav svarende til virksomhedens besparelse uden tillæg af et pønalt element.

Dette mente DI både skulle gælde, hvis sagen rejses som en faglig voldgift eller som en sag i Arbejdsretten.

Dette var dommeren i Arbejdsretten ikke enig i.

Arbejdsrettens afgørelse

Arbejdsretten henviste til, at Arbejdsrettens faste praksis, hvor overenskomststridig underbetaling af uorganiserede medarbejdere sanktioneres ved, at den pågældende virksomhed pålægges at betale en bod svarende til underbetalingen med tillæg af et pønalt element, fortsat gælder, også hvis sagen er startet som en 48-timers sag i fast-track regi.

Den begrænsning for bodsfastsættelsen, der gælder i 48-timersvoldgifter, gælder således ikke, når sager om underbetaling forfølges ved Arbejdsretten. Virksomheden blev derfor dømt til at betale en bod svarende til virksomhedens besparelse samt tillæg af et pønalt element på ca. 20 pct. af besparelsen.

Nyheden er baseret på Arbejdsrettens afgørelse den 23. marts 2022 i sag nr. 2021-6127.

DI's råd

Afgørelsen viser, at Arbejdsretten sanktionsfastsætter efter arbejdsretslovens regler. Det betyder, at der i sager med uorganiserede medarbejdere, som har modtaget for lav løn, udmåles en bod svarende til virksomhedens besparelse med tillæg af et pønalt element efter Arbejdsrettens sædvanlige kriterier for bodsfastsættelse.

Det kan derfor være en fordel for virksomheder omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten at løse sager i forbindelse med afholdelse af ”48- timers”-møder, hvis der er tale om udenlandske uorganiserede medarbejdere, fremfor at lade sager afgøre i Arbejdsretten.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.