Foto: Getty Images
07.03.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Store bededag afskaffet som helligdag

Folketinget vedtog 28. februar 2023 et lovforslag, der afskaffer store bededag som helligdag fra og med 2024. Det betyder, at fjerde fredag efter påske fremover bliver en almindelig arbejdsdag.

Timelønnede medarbejdere

For timelønnede betyder det, at de skal have deres almindelige timeløn for de timer, de arbejder på den tidligere store bededag. De timelønnede medarbejdere har selvfølgelig stadig ret til overtidsbetaling i det omfang, de har overarbejde på dagen.

Afskaffelsen af store bededag får ikke indflydelse på de timelønnede medarbejderes søgnehelligdagsopsparing. Det betyder, at den procentsats, der indbetales i dag (typisk 4 pct.), fortsætter.

Månedslønnede medarbejdere

For månedslønnede medarbejdere betyder afskaffelsen, at de fremover skal arbejde på den tidligere store bededag. Medarbejderne vil modtage deres almindelige faste løn, selv om de nu har en fridag mindre.

De månedslønnede medarbejdere vil få kompensation for den øgede arbejdstid med et løntillæg. 

Løntillægget svarer til værdien af en almindelig arbejdsdag og er fastsat til 0,45 pct. af medarbejderens årsløn.

Medarbejdere optjener løbende løntillægget per måned, og tillægget er baseret på den aktuelle månedsløn. Månedslønnen opgøres som den sædvanlige og fast påregnelige løn, der er et begreb, der kendes fra ferieloven. Det betyder at I f.eks. skal medregne virksomhedens bidrag til pension, tillæg for forskudt tid, vagttillæg og rådighedstillæg.

Løntillægget optjenes fra den 1. januar 2024.

Medarbejdere, der afholder orlov efter barselslovens regler uden fuld løn, vil have ret til samme løntillæg, som hvis de havde været på arbejde.

Løntillægget kan udbetales efter to modeller:

  1. I kan vælge at udbetale løntillægget to gange årligt med lønnen for maj og august måned. Løntillægget kan enten udbetales sammen med lønnen eller som en integreret del af lønnen eller ferietillægget.
  2. I kan også vælge at udbetale løntillægget løbende med den faste løn hver måned.

Uanset hvilken model I vælger, skal I sikre jer, at medarbejderen over et år modtager 0,45 pct. af den sædvanlige og fast påregnelige løn.

Hvis en månedslønnet medarbejder fratræder, afregner I løntillægget forholdsmæssigt.

Vejledninger

FAQ om afskaffelse af store bededag

Klik her

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.