Foto: Colourbox
09.01.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen ekstra betaling for udskæringer i loftets randareal

En faglig voldgift har afgjort, at loftsarealer skal opmåles som det faktiske areal, og at medarbejderne ikke skal have særskilt betaling for udskæringer i loftets randareal.

Sagen handlede om fortolkning af afsnit 7 i prislisten for veludført tømrer- og snedkerarbejde. Sagens hovedspørgsmål var, om der efter udskæringstabellen i prislisten for veludført tømrer- og snedkerarbejde skal ydes særskilt betaling for udskæringer i randarealet ved opsætning af gipslofter, eller om der er tale om en tilskæring i loftets grundareal, som er dækket af prislistens generelle arealbetaling. Der var herudover tvist om, hvordan loftsarealer skal opmåles.

Opmåling af loftsarealer

Forbundet mente, at der altid skal tages udgangspunkt i et firkantet rum ved opmåling af loftsarealer, og at der derfor skal ydes betaling for et større areal end det faktiske, hvis rummet har indadgående hjørner, der er mindre end 1,5 m2. Virksomheden mente derimod, at det er loftets faktiske areal, der skal opmåles og dermed ydes betaling for. 

Dommerne i den faglige voldgift fandt, at der ikke er grundlag i prislistens ordlyd for at indlæse et princip om, at der skal tages udgangspunkt i, at alle rum er firkantede. Det er derfor loftets faktiske areal, som skal opmåles, hvilket understøttes af, at der i tillæg til betalingen for selve loftsarealet betales et fladetillæg, som kompenserer for det arbejde, der udføres ved tilpasning af gipspladerne.

Udskæringer i loftets randareal

I forhold til sagens hovedspørgsmål gjorde forbundet gældende, at medarbejderne skal have særskilt betaling for udskæringer i loftets randareal efter prislistens udskæringstabel, hvis der er indadgående hjørner i rummet. Virksomheden holdt dog fast i, at udskæringstabellen kun omfatter udskæringer inden for loftets randareal, fordi en almindelig tilpasning til loftets randareal ikke er en udskæring. 

Dommerne udtalte, at der ikke i prislisten er en nærmere angivelse af, hvad der menes med udskæring, men at der med udskæring må henses til arbejde ud over, hvad oplægning fra væg til væg indebærer. Efter udskæringstabellen betales der for arealer afhængigt af arealet størrelse. Når der henvises til udskæringens areal, giver det sprogligt mening, at en sådan udskæring sker inden for loftets ydre rammer. Derimod giver det ikke mening at tale om areal i forbindelse med et indadvendt hjørne, hvorfra der udgår to sider. 

Dommerne udtalte i forlængelse heraf, at flere hjørner giver ekstra arbejde, men ikke i et sådant omfang, at det kan anses for at falde uden for, hvad prislisten omfatter, selv om der ikke, som det ellers ses andetsteds i prislisten, udtrykkeligt er aftalt en pris for hjørner eller angivet, at den nødvendige tilpasning til et rum ved lige snit i randarealet er omfattet af grundprisen. Dommerne fandt således, at der ikke skal ske særskilt betaling for udskæringer i loftets randareal efter prislistens udskæringstabel.

Virksomheden fik dermed medhold i begge spørgsmål og blev således frifundet. 

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgiftskendelse af 26. oktober 2023 i sag nr. 2023-744.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.