Foto: Getty Images
27.02.24 Vi rådgiver dig Nyheder

36 afslag trods løfte om genansættelse

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at der var tale om forskelsbehandling på grund af handicap, da en social- og sundhedshjælper fik 36 afslag på genansættelse på trods af, at arbejdsgiveren i forbindelse med opsigelse havde givet hende et løfte om genansættelse inden for 10 måneder.

Fra tidsbegrænset til fastansat og tidsbegrænset igen

Kvinden blev 1. august 2017 ansat som social- og sundhedshjælper i en kommune i en tidsbegrænset stilling på 32 timer om ugen frem til den 30. september 2017. På grund af ordblindhed havde hun udfordringer med skrivedelen og IT-delen i jobbet. Hun fik i 2018 tildelt 10 minutters assistance i starten af sin vagt til at gennemgå sin rute og de borgere, hun skulle besøge, og 10 minutters assistance i slutningen af sin vagt til at få skrevet i borgerens logbog.

Ansættelsen blev forlænget ad flere omgange frem til 1. juli 2019, hvor kvinden blev fastansat. Arbejdsgiveren bad hende kort tid efter om at skrive under på en tidsbegrænset ansættelse med henvisning til, at der var sket en fejl ved fastansættelsen. Hun overgik derfor igen til en tidsbegrænset stilling, som ikke blev forlænget. Kommunen begrundede dette med nedjusteringer.

Løfte om genansættelse

Kvinden havde en telefonisk samtale med sin leder, som hun optog. Under samtalen oplyste lederen, at det var kvindens ordblindhed, som havde påvirket kommunens endelige beslutning om ikke at forlænge, fordi kvindens skånebehov gjorde det meget ufleksibelt at planlægge arbejdet.

1. oktober 2020 indgik parterne en fratrædelsesaftale. Parterne forpligtede sig som led i fratrædelsesaftalen til at finde en ny stilling i kommunen til kvinden inden for 10 måneder.

Kvinden havde ikke modtaget klager eller advarsler under sin ansættelse.

36 afslag

Efter fratrædelsesaftalen sendte kvinden 36 jobansøgninger til kommunen. Kvinden kom ikke til samtale på nogen af dem og fik afslag på dem alle.

Kvindens forbund gjorde ved Ligebehandlingsnævnet gældende, at kvinden var blevet forskelsbehandlet på grund af sit handicap. Forskelsbehandlingen var sket ved opsigelsen og igen ved den manglende genansættelse. 

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet afviste den del af sagen, som handlede om opsigelsen, da den krævede parts- og vidneforklaringer, som kun kunne finde sted ved domstolene.

I spørgsmålet om den manglende genansættelse vurderede nævnet, at kvinden havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at afslagene på kvindens ansøgninger om genansættelse var helt eller delvist begrundet i kvindens ordblindhed. Kvinden fik derfor medhold i denne del af sin klage og blev tilkendt en godtgørelse på 50.000 kr.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 13. november 2023 i sag nr. 10027.

DI's råd

Det er vigtigt, at virksomheder sikrer sig, at der foreligger sagligt grundlag ved afslag på en jobansøgning til en person med handicap.

Ligebehandlingsloven indeholder i § 2 et forbud mod forskelsbehandling, herunder forskelsbehandling på grund af handicap, jf. lovens § 1. Ifølge lovens § 2a skal arbejdsgiveren træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med handicap adgang til beskæftigelse, til at udøve beskæftigelse eller have fremgang i beskæftigelse, eller for at give en person med handicap adgang til uddannelse. Dette gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren derved pålægges en uforholdsmæssig stor byrde.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl om, hvorvidt I overholder ligebehandlingsloven.

Læs mere om Forskelsbehandling - regler og rådgivning - DI - DI (danskindustri.dk)

Læs mere om Rekruttering - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.