Foto: Colourbox
16.04.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Elever skal lønindplaceres fra de laveste satser

Dansk Industri har netop fået medhold i, at elever på Industriens Funktionæroverenskomst skal lønindplaceres fra de laveste satser, og ikke de højeste, i overenskomster, også efter at handelsuddannelsen er ændret fra at vare fire år til nu at vare tre år. (Overskrift og manchet ændret 17. april pga. misforståelser)

Fra fireårig til treårig uddannelse

I 2015 blev der vedtaget en stor politisk uddannelsesreform, der påvirkede hele erhvervsuddannelsesområdet. Reformen betød blandt andet, at handelsuddannelsen gik fra at være 4-årig til at være 3-årig.

Før 2015 skulle elever på handelsuddannelsen igennem to års grundforløb på skole (HG) og to år i virksomhedspraktik.

Efter 2015 blev udgangspunktet, at eleverne skulle igennem et års grundløb på skole og to års virksomhedspraktik.

Som noget nyt indførte de også muligheden for et studiekompetencegivende år, der ville gøre handelsuddannelsen fireårig, hvis den enkelte elev valgte at tage det studiekompetencegivende år.

Industriens Funktionæroverenskomst

På Industriens Funktionæroverenskomst findes der fire lønsatser for elever – en sats for henholdsvis første, andet, tredje og fjerde år.

Af overenskomstens lønbestemmelser fremgår det videre, at der aflønnes med den af de fire satser, der svarer til det uddannelsesår, som eleven er på i forhold til uddannelsens opbygning.

Spørgsmålet i denne faglige voldgift var, hvordan en elev, hvis uddannelse nu tog tre år, skulle aflønnes. Skulle de to år i virksomhedspraktik aflønnes med sats 3 og 4, som eleven i den konkrete sag påstod, eller skulle de to år aflønnes med satserne 2 og 3, som virksomheden hævdede.

Indplacering oppefra

Dommeren var enig med DI og virksomheden. Overenskomsten giver elever på en treårig uddannelse ret til satserne for 2. og 3. år, når de er i virksomhedspraktik. Hvis eleven tager det studiekompetencegivende år, der forlænger uddannelsen til fire år, skal eleven – i de to års virksomhedspraktik – aflønnes med satserne for 3. og 4. år. Virksomheden blev derfor frifundet.  

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgift kendelse af 3. april 2024 i sag nr. FV2023.811.

DI's råd

Kendelsen fastslår, at der kigges på, hvor lang tid uddannelsen tager, og hvor langt eleven er på den givne uddannelse, når det skal vurderes, hvilken løn eleven efter Industriens Funktionæroverenskomst skal have. På en treårig uddannelse med afsluttede to år i virksomhedspraktik skal eleven aflønnes med satserne for 2. og 3. år.

Vær opmærksom på, at kendelsen alene vedrører Industriens Funktionæroverenskomst. Der kan være overenskomster, hvor der fremgår noget andet i lønbestemmelsen for elever.

Er I usikre på, hvilken løn jeres elever har krav på, så tøv ikke med at kontakte DI.

Læs mere om Løn til lærlinge og elever - rådgivning til arbejdsgivere - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.