Foto: Getty Images
09.08.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Opkrævning til Industriens Uddannelsesfonde er på vej

Virksomheder omfattet af industriens overenskomster skal betale til Industriens Uddannelsesfonde. Opkrævningen vedrører 1. halvår 2022. Sidste frist for indbetaling er den 12. september 2022.

Betaling til Industriens Uddannelsesfonde følger af Industriens Overenskomster, og manglende eller for sen indbetaling er et brud på overenskomsten.

Derfor kan manglende eller for sen indbetaling medføre en bod for virksomheden.

Frist for indbetaling

Industriens Uddannelsesfonde administreres af Industriens Pension Service (IPS), og bidragene bliver opkrævet i henholdsvis april og september på baggrund af den indberetning, der hvert år skal ske senest den 1. marts.

Opkrævningen sendes til virksomhedens e-Boks, hvis virksomheden aktivt har tilmeldt sig post fra Industriens Pension Service.

Hvis virksomheden ikke har tilmeldt sig post fra Industriens Pension Service, vil virksomheden modtage opkrævningen med almindelig post.

Opkrævningen vil blive fulgt at to rykkere med hver sin frist for betaling.

Det er muligt at tilmelde opkrævninger fra Industriens Pension Service til Betalingsservice. Hvis virksomheden allerede er tilmeldt Betalingsservice, vil virksomheden fortsat modtage opkrævninger gennem Betalingsservice.

Bodens størrelse ved manglende eller for sen indbetaling

Boden ved et forlig i forbindelse med for sen eller manglende betaling udgør i første omgang 20 pct. af det skyldige beløb eller mindst 2.000 kr., 4.000 kr. eller 6.500 kr., afhængigt af om det er 1., 2. eller 3. gang, at virksomheden foretager for sen eller manglende indberetning eller indbetaling til Industriens Uddannelsesfonde.

Hvis sagen ikke kan løses ved forlig, vil virksomheden blive mødt med et krav om skærpet bod.

Undgå rykkere

Det er meget vigtigt at undgå at få rykkere, fordi der ved modtagelse af fire rykkere eller flere i løbet af de seneste seks halve år kan rejses en tilsvarende sag om brud på overenskomsten.

Boden vil i dette tilfælde være på minimum kr. 2.000 kr., 4.000 kr. eller kr. 6.500, alt efter hvor mange rykkere virksomheden har fået i perioden.

I opgørelsen af de fire rykkere indregnes både rykkere for manglende betaling af og manglende indberetninger. Dvs. denne rykkerskrivelse indgår i opgørelsen af de fire rykkere.

Hvis virksomheden har været overleveret til fagretlig behandling i forbindelse med manglende betaling eller indberetning inden for de sidste tre halve år, vil der kunne påstås overenskomstbrud med krav om betaling af bod allerede efter første rykker.

Industriens Uddannelsesfonde

Bidragene til Industriens Uddannelsesfonde bliver beregnet som en procentsats af den indberettede pensionsgivende lønsum for medarbejdere, der er ansat på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Industriens Uddannelsesfonde dækker over Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond og Industriens Kompetenceudviklingsfond.

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) er stiftet af CO-industri og DI. Fonden støtter kompetenceudvikling af industriens medarbejdere. Du kan læse mere om IKUF her: IKUF - For virksomheder

Industriens Uddannelses- og Samarbejdsfond (IUS) er ligeledes etableret af CO-industri og DI. Fonden har til formål at styrke uddannelse og samarbejde inden for industrien. Du kan læse mere om IUS her: IUS og andre fonde

Ud over bidrag til Industriens Uddannelsesfonde dækker opkrævningen fra Industriens Pension Service også bidrag til DA/LO Udviklingsfonden. Fonden har til formål sikre en fortsat udvikling af den danske model med vægt på en fleksibel overenskomstregulering, kombineret med trygge rammer for lønmodtagernes omstilling og mobilitet. Du kan læse mere om DA/LO Udviklingsfonden her: DA/LO Udviklingsfonden

Spørgsmål til indberetning eller indbetaling

Hvis du har spørgsmål til indberetning eller indbetaling til Industriens Uddannelsesfonde, bedes du kontakte Industriens Pension Service på telefon 70 23 95 96 eller mail ipservice@ipf.dk

Du kan læse mere om Industriens Pension Service her: Industriens Pension Service

 

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.