Foto: Getty Images
23.10.23 Vi rådgiver dig Nyheder

IKUF: Frist for ændring af status 20. november

Senest 20. november 2023 skal virksomheder på Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst meddele Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) om ændringer i administration af midler til medarbejdernes selvvalgte uddannelse.

Virksomheder, som er omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst, skal afsætte midler, som medarbejderne kan søge til støtte, til selvvalgt uddannelse.

I udgangspunktet indbetaler virksomhederne disse midler til Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF).

Efter bestemmelserne i de to overenskomster kan virksomheder, som opfylder to betingelser, vælge lokalt at administrere midlerne afsat til at støtte medarbejdernes selvvalgte uddannelse.

De to betingelser, som skal være opfyldt for at have lokal administration, er:

  • Antallet af medarbejdere på de to overenskomster skal være mindst 100.
  • Virksomheden skal have et paritetisk sammensat uddannelsesudvalg. Det vil sige, at både arbejdstager- og arbejdsgiversiden er ligeligt repræsenteret.

Det er kun virksomheder, som skal skifte status, der skal foretage en registrering. Øvrige virksomheder fortsætter enten i den centrale fond som hidtil eller med lokal administration som hidtil.

Hvis virksomheden ikke længere opfylder de to betingelser, skal I overgå til den centrale fond, og I skal derfor kontakte DI for at afregistrere jeres lokale administration.

Ønske om lokal administration

Ønsker virksomheden, som ikke aktuelt har lokal administration, at benytte denne mulighed, skal I skrive til Inge Steen Mikkelsen på inm@di.dk.

Det skal med i e-mail om registrering:

  • Skriv "Registrer lokal administration" i emnefeltet
  • Alle CVR-numre, som ordningen omfatter
  • Antal af medarbejdere omfattet af hhv. Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst
  • Kontaktpersoner fra hhv. ledelses- og medarbejderside i virksomhedens uddannelsesudvalg, heraf hvordan de to personer kan kontaktes.

Virksomheder, som allerede har lokal administration og ønsker at bibeholde dette, skal ikke foretage sig noget.

Skift til central fond

Virksomheder, som i dag har lokal administration, men ønsker at overgå til den centrale fond, skal skrive til Inge Steen Mikkelsen på inm@di.dk.

Det skal med i e-mail om afregistrering af virksomhedens lokale administration:

  • Skriv "Afregistrer lokal administration" i emnefeltet
  • Alle CVR-numre, som ordningen omfatter
  • Oplysning om, hvem IKUF skal kontakte i tilfælde af spørgsmål.

Virksomheder, som i dag er med i den centrale fond, og som ønsker at fortsætte med dette, skal ikke foretage sig noget.

Frist 20. november

20. november er frist for virksomheder, der ønsker at overgå til lokal administration af midlerne afsat til medarbejdernes selvvalgte uddannelse efter Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Samme frist gælder for virksomheder, der har lokal administration, men som ikke længere opfylder betingelserne eller ønsker at overgå til den centrale fond.

Ændringen gælder for det kommende kalenderår

Indtræder virksomheden i den centrale fond, vil I i løbet af foråret modtage en opgørelse baseret på jeres afrapportering for indeværende kalenderår. Opgørelsen vil redegøre for, hvorvidt der er overskydende midler i den lokale ordning, som skal afregnes til den centrale fond.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.