Foto: Getty Images
14.09.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Trepartsaftale om voksen- og efteruddannelser

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik 12. september 2023 en trepartsaftale, der skaber stabile rammer om voksen- og efteruddannelser, og som skal være med til at sikre, at arbejdsstyrken er rustet til fremtiden og arbejdsmarkedets behov.

DI er glad for aftalen af flere grunde. Den nye aftale leverer en stabil og varig økonomi for området samt en række initiativer, som peger fremad mod et mere moderne efteruddannelsestilbud. Blandt initiativerne i aftalen vil vi særligt gerne fremhæve:

  • En national satsning på digitale læringsformer i AMU
  • En gennemgang af de mange certifikatkurser i AMU, hvor sigtet er at fjerne unødige barrierer, for at både danske og internationale medarbejdere kan gennemføre kurserne
  • Et løft af taxametrene til FVU og ordblindeundervisning
  • Permanentgørelse af det nuværende taxameterløft til AMU
  • Fagene FVU Digital og FVU Engelsk gøres permanente
  • Omstillingsfonden gøres permanent.

Hertil skal nævnes, at aftalen ligeledes rummer etablering af en national alliance for løft af grundlæggende færdigheder, hvor børne- og undervisningsministeren inviterer virksomheder, som ønsker at arbejde systematisk med et løft af grundlæggende færdigheder.

Aftalen træder i kraft ved årsskiftet.

Deltagerbetalingen til AMU harmoniseres

Ved siden af aftalen har regeringen i sit forslag til finanslov for 2024 lagt op til at harmonisere deltagerbetalingen på AMU, så den vil udgøre 208 kr. pr. kursusdag fra den 1. januar 2024. Dette betyder, at den samlede deltagerbetaling på AMU forventes at stige med ca. 50 mio. kr.

Det er DI's håb, at erhvervsskolerne og AMU-udbyderne vil benytte denne trepartsaftale og regeringens melding om et økonomisk løft af erhvervsuddannelserne som en anledning til en strategisk drøftelse af, hvordan skolerne med de kommende rammer bedst bidrager til at sikre de faglærte og specialiserede kompetencer, som understøtter ambitionerne for den grønne og digitale omstilling.

Læs mere på Ny trepartsaftale: Langsigtede investeringer i voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.