Vi rådgiver dig

Uddannelsesrepræsentanter

Hvis ledelsen og tillidsrepræsentanten er enige, kan tillidsrepræsentanten udpege en uddannelsesrepræsentant for virksomheden.

Valg

Der kan kun udpeges én person som uddannelsesrepræsentant for hver virksomhed (CVR-nummer), uanset hvor mange overenskomster og tillidsrepræsentanter, der er på virksomheden.

Er der flere tillidsrepræsentanter, eventuelt for henholdsvis Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, må disse enes med virksomheden om, at der skal udpeges en uddannelsesrepræsentant, og om hvem der skal være uddannelsesrepræsentant for alle virksomhedens overenskomstdækkede medarbejdere.

Som ledelse vil det være en god idé at indgå en skriftlig aftale om at tillidsrepræsentanten/-erne kan udpege en uddannelsesrepræsentant, som enten kan opsiges efter overenskomstens regler om opsigelse af lokalaftale, eller for en tidsbegrænset periode, så man kan se, om ordningen giver værdi for virksomheden. Der er igen krav til, hvad parterne kan betinge sig for at være enige om en uddannelsesrepræsentant, derfor kan virksomheden godt f.eks. betinge denne enighed med, at ledelsen skal godkende den person, som tillidsrepræsentanten/-erne udpeger.

Beskyttelse

En uddannelsesrepræsentant er ikke særligt beskyttet mod opsigelse.

Opgaver

Uddannelsesrepræsentanten kan bistå både virksomhed og medarbejdere med mulighederne for uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser. Det dækker over både medarbejdernes mulighed for brug af selvvalgt uddannelse og uddannelse, som aftales og/eller besluttes af virksomheden.

Uddannelsesrepræsentanten kan ikke bestemme over medarbejdernes selvvalgte uddannelse eller virksomhedens uddannelse af medarbejderne, men kan f.eks. vejlede og bistå medarbejderne med at søge om støtte til selvvalgt uddannelse.

Desuden kan uddannelsesrepræsentanten bistå virksomheden i at skabe overblik over, hvor der kan uddannes lærlinge og elever til at dække virksomhedens kompetencebehov.

Medarbejdernes eller ledelsens repræsentant

Uddannelsesrepræsentanten skal italesætte uddannelse loyalt ift. virksomhedens ønsker, men skal samtidig udfylde en rolle, når kollegerne spørger til uddannelsesmuligheder i form af selvvalgt uddannelse.

Hvis der skal indgås aftaler efter overenskomsten, f.eks. rammeaftaler om aftalt uddannelse, skal dette ske med den relevante medarbejderrepræsentant. Det kan i nogle tilfælde være tillidsrepræsentanten, som kan vælge skriftligt at delegere denne opgave til uddannelsesrepræsentanten.

Rammer for uddannelsesrepræsentantens arbejde

Det fastlægges lokalt, hvor meget tid uddannelsesrepræsentanten kan bruge på uddannelsesarbejdet. Det vil være en god idé at aftale dette mellem tillidsrepræsentant/-er og virksomhed fra begyndelsen, så der ikke opstår konflikter herom.

Medmindre det er aftalt med virksomheden, skal der ikke betales løn til uddannelsesrepræsentanten, hvis denne bruger arbejdstid på opgaven som uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentanten modtager ikke vederlag fra overenskomstens fonde.

Ikke pligt til at udpege en uddannelsesrepræsentant

Hvis virksomheden ikke ønsker en uddannelsesrepræsentant, kan der ikke udpeges en sådan. Virksomheden skal  ikke begrunde, hvorfor der ikke ønskes udpeget en uddannelsesrepræsentant. En begrundelse herfor kan dog være, at  man ikke kan enes om rammerne for uddannelsesrepræsentantens virke (tid/betaling/opgaver, etc.), eller fordi virksomhedens uddannelsesarbejde i forvejen håndteres af et uddannelsesudvalg el.lign.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.