Analyser

Besværligt at oprette en dansk bankkonto for internationale medarbejdere

84 procent af de adspurgte virksomheder vurderer, at det er svært for deres internationale medarbejdere at oprette en dansk bankkonto. Det har store konsekvenser, at der er en lang sagsbehandlingstid. Mere end hver fjerde af de adspurgte virksomheder angiver, at den lange sagsbehandlingstid har haft ansættelsesmæssige konsekvenser.

DI har foretaget en spørgeskemaundersøgelse som undersøger, om der er udfordringer med oprettelse af en dansk bankkonto for virksomhedernes internationale medarbejdere. Konklusionen er et

Anm.: De adspurgte virksomheder omfatter virksomheder med mere end 50 medarbejdere, og som er positivt stemt overfor og / eller har ansat internationale medarbejdere (179 virksomheder)
Kilde: DI’s egen spørgeundersøgelse, 2022

altovervejende ja. Hele 84 procent af de adspurgte virksomheder angiver, at de vurderer, at det er besværligt at oprette en dansk bankkonto for deres internationale medarbejdere.

Udfordringen består i, at der er en alt for lang sagsbehandlingstid ved oprettelsen af en dansk bankkonto. Hver tredje virksomhed oplever, at det tager mere end 8 uger at oprette en dansk bankkonto.

Det er alt for lang tid, og det har store konsekvenser, når 28 procent af de adspurgte virksomheder mener, at den lange sagsbehandlingstid har haft ansættelsesmæssige konsekvenser.

Dertil kommer, at der forud for at kunne påbegynde processen med at oprette en danske bankkonto skal udstedes et CPR-nummer, oprettes MitID og gives opholdstilladelse til den internationale medarbejder. Dermed er den samlede sagsbehandlingstid endnu længere.

Anm.: De adspurgte virksomheder omfatter virksomheder med mere end 50 medarbejdere, og som er positivt stemt overfor og / eller har ansat internationale medarbejdere (179 virksomheder)
Kilde: DI’s egen spørgeundersøgelse, 2022

Internationale medarbejdere udgør en større og større andel af det samlet antal lønmodtagere i Danmark. Andelen er fordoblet fra 6 procent i 2008 til 12 procent i 2022. Den internationale arbejdskraft har været og vil fremover være en vigtig del af løsningen på udfordringerne med mangel på arbejdskraft i Danmark. Derfor er det ikke holdbart, at der er så store udfordringer med at oprette en dansk bankkonto til de internationale medarbejdere.

Relateret indhold