Analyser

Seniorer klarer sig godt på arbejdsmarkedet

En tredjedel af alle lønmodtagere er nu over 50 år, og ledigheden for personer i 50erne er blot 2,1 pct. Personer i 50erne, der rammes af ledighed, går heller ikke længere ledige end yngre aldersgrupper, og på årsbasis er der over 120.000 over 50 år, der ansættes i private virksomheder.

Antallet af lønmodtagere over 50 år nærmer sig 1 mio. mennesker. I 4. kvartal 2021 var der i alt 954.000 lønmodtagere i Danmark, som var fyldt 50 år. Det svarer til en tredjedel af alle. I løbet af de seneste ti år er gruppen vokset med i alt 217.000 personer.

Ledigheden for danskere i 50’erne er også historisk lav. Aktuelt er deres ledighedsprocent blot 2,1 pct. Det er endnu lavere end niveauerne før finanskrisen i 2008. Dengang nåede de 50-59-åriges ledighed ned på 2,5 pct. Det er også lavere end den samlede ledighed, som især trækkes op af 25-29-årige og 30-39-årige, som har ledighedsprocenter på henholdsvis 4,5 og 3,8 pct.

Kilde: Danmarks Statistik

Kilde: Danmarks Statistik

Ikke længere dagpengeperioder for personer i 50erne

Ser man på de nyeste tal for afsluttede dagpengeforløb fra december 2021, så tegner de også et billede af, at ledige i 50erne kommer lige så hurtigt i beskæftigelse igen som yngre aldersgrupper.  For alle aldersgrupper fra 30-34-årige til 55-59-årige ligger den gennemsnitlige varighed for afsluttede dagpengeforløb i december 2021 på mellem 29 og 33 uger.

For de 60-64-årige er den gennemsnitlige dagpengeperiode lidt længere, men her kan det spille en rolle, at en del vil afvente, at de kan gå på efterløn, hvorfor motivationen til at søge job kan være begrænset. Det samme gælder også for den mindre gruppe af dagpengeledige over 65 år, hvor folkepensionsalderen er tæt på.

Kilde: Jobindsats.dk

Mange jobomsætninger i Danmark – også for ældre

Danmark har et meget dynamisk arbejdsmarked, som er kendetegnet af meget stor jobomsætning. Der er tale om jobomsætninger, når en person starter i et nyt job, og der kan her både være tale om et jobskifte mellem virksomheder eller overgang til job fra ledighed eller studie.

De mange jobomsætninger kommer også de ældre aldersgrupper til gavn. De nyeste årstal for jobomsætninger omfatter perioden fra 3. kvartal 2020 til 2. kvartal 2021. I denne periode var der i alt 889.000 jobomsætninger i Danmark. Heraf kunne de 164.000 tilskrives personer over 50 år, og langt hovedparten af dem – 123.000 – fandt sted i den private sektor. Virksomheder ansætter altså i stort omfang medarbejdere, der er fyldt 50 år.

Kilde: Jobindsats.dk

Ledigheden er lavest i Vestjylland

Det gælder for alle landsdele i Danmark, at ledighedsprocenten er klart lavere for 50-59-årige end for alle. Det er i Vestjylland, at ledigheden er allerlavest for 50-59-årige med blot 1,5 pct. Nordsjælland ligger næstlavest med 1,9 pct. I den anden ende finder vi Byen København, hvor ledigheden er 3,7 pct. for personer i 50erne.

Kilde: Danmarks Statistik

Ældre lønmodtagere fylder mest på Bornholm

Blandt de elleve landsdele er det på Bornholm, at de ældre lønmodtagere udgør den største andel. Her er 41 pct. af alle lønmodtagere fyldt 50 år, mens 15 pct. er fyldt 60 år. Vest- og Sydsjælland ligger næsthøjest med andele på 38 og 14 pct. Andelen af ældre lønmodtagere er lavest i Byen København, hvor 25 pct. er over 50 år og 8 pct. er over 60 år. Andelene er næstlavest i Østjylland, som dog ligger tæt på landsgennemsnittet. Det er faktisk kun i Byen København og i Østjylland, at de ældre lønmodtagere udgør en lavere andel end landsgennemsnittet, som er 33 pct. for 50+ og 12 pct. for 60+.

Kilde: Danmarks Statistik

Det er i RAR Bornholm, at aldersgruppen 50+ tegner sig for den største andel af jobomsætningerne i seneste rullende årsperiode med 27 pct. Andelen er næsthøjest i RAR Sjælland med 23 pct. Blandt de otte RAR er det i Hovedstaden og Østjylland, at jobomsætningerne for 50+ udgør den mindst andel af de samlede jobomsætninger med henholdsvis 16 og 17 pct. Det afspejler også, at det er i disse regioner, at de ældre udgør den mindste andel af lønmodtagerne. Men selv i RAR Hovedstaden, der har den laveste andel, er hver sjette nyansatte altså en person, der er fyldt 50 år.

Kilde: Jobindsats.dk

Relateret indhold