Analyser

Analyse - udlændinges bidrag 2021

Beskæftigelsesvæksten i de seneste ti år kan i høj grad tilskrives udlændinge, som nu udgør 11 pct. af alle lønmodtagere i Danmark. Deres bidrag til værdiskabelsen i Danmark var i 2021 på rekordhøje 211 mia. kroner.

Udlændinges betydning for fremgangen i beskæftigelsen i løbet af de seneste 10 år har været meget stor. Fra 2010 til 2021 er antallet af udenlandske lønmodtagere opgjort i fuldtidspersoner blevet fordoblet fra 126.000 til 251.000. Niveauet i 2021 svarer til, at udlændinge nu står for 11 pct. af den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark.

Kilde: Jobindsats.dk

2021 blev et godt år for den økonomiske vækst med  en stigning i bruttoværditilvæksten på 4,5 pct. (realvækst). Udlændinges bidrag til værdiskabelsen blev dermed også rekordhøjt og er her vurderet til 211 mia. kroner.  De 211 mia. kroner svarer til, at udlændinge i 2021 stod for 10 pct. af hele værdiskabelsen i Danmark.

Kilde: DI på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og jobindsats.dk

Metode til beregning af værdiskabelse

Den samlede værdiskabelse i Danmarks steg med 4,5 pct. i 2021. og nåede et niveau på 2.169 mia. kroner. Udenlandske lønmodtageres andel af alle lønmodtagere opgjort i fuldtidspersoner var 10,68 i 2021 ifølge tal fra jobindsats.dk. Samlet set antages udlændinges produktivitet at ligge 9 pct. lavere end alle lønmodtagere svarende til forholdet mellem den gennemsnitlige løn for alle udlændinge og den gennemsnitlige løn for alle i 2020, som er udregnet til 0,9116. Den anvendte lønbegreb er standardberegnet timefortjeneste fra Danmarks Statistiks lønstatistik. Det er sammenkoblet med oplysninger om statsborgerskab via DI’s adgang til forskerordningen i Danmarks Statistik. Der anvendes lønoplysninger fra 2020, da der endnu ikke foreligger lønstatistik for hele 2021. Udlændinge vil dermed stå for 9,73 pct. af lønmodtagernes værdiskabelse i 2021 (10,67*0,9116). Det antages, at udlændingenes andel af den del af værdiskabelsen, der ikke kommer fra lønmodtagere, også vil være 9,73 pct., så den samlede værdiskabelse for udlændinge i 2021 vil ende på 9,73 pct. af de 2.169 mia. kroner svarende til 211 mia. kroner. For årene 2008 til 2020 er der antaget samme lønforhold mellem udlændige og alle på 0,9116. For udlændinges andel af beskæftigelsen er der anvendt andele for året beregnet via udtræk fra jobindsats.dk. Det er denne andel, der er steget støt og er hovedkraften bag udlændinges større bidrag. I 2010 udgjorde udlændinge kun 6 pct. af lønmodtagerne.

Relateret indhold