Analyser

Fortsat stor mangel på medarbejdere

Halvdelen af DI’s medlemmer har måttet opgive at besætte en ledig stilling inden for de seneste tre måneder. For et år siden var der kun tale om en tredjedel. Trods økonomisk uro og usikkerhed er arbejdsmarkedet i Danmark altså fortsat meget varmt og kendetegnet af stor mangel på medarbejdere

Blandt virksomhederne, der har forsøgt at rekruttere inden for de seneste tre måneder, har halvdelen oplevet at måtte opgive at besætte en ledig stilling. Det viser en opgørelse baseret på DI’s seneste virksomhedspanel. For et år siden i juni 2021 var det en tredjedel af virksomhederne, som havde oplevet forgæves rekruttering.

Kilde: DI's virksomhedspanel juni 2021 og juni 2022

De nyeste tal viser, at arbejdsmarkedet fortsat er kendetegnet af udbredt mangel på medarbejdere. Den økonomiske usikkerhed med stigende priser og krig i Ukraine har altså endnu ikke ramt det danske arbejdsmarked.

Blandt de forskellige brancher er det i Bygge og anlæg, at rekrutteringsudfordringerne er mest udbredt. Her var det 74 pct. af virksomhederne, som havde rekrutteret forgæves inden for de seneste tre måneder. For et år siden var andelen 53 pct. Også dengang var Bygge og anlæg branchen med den største mangel på medarbejdere.

Det er dog i Transport, at der i det seneste år har været den største stigning i andelen med forgæves rekrutteringer. For et år siden var andelen blot 26 pct. Nu er den 63 pct.


I virksomhedspanelet er virksomhederne med forgæves rekruttering også blevet spurgt om, hvor mange flere medarbejdere, der kunne være ansat på virksomheden, hvis de havde kunnet rekruttere de nødvendige medarbejdere. Opvejet til hele det private arbejdsmarked peger virksomhedernes svar i juni 2022 på, at der kunne ansættes 38.000 flere medarbejdere. For et år siden viste den samme opgørelse, at virksomhederne kunne ansætte 18.000 flere medarbejdere. Opgjort på denne måde er problemet altså blevet mere end fordoblet i det seneste år.

Relateret indhold