Analyser

Unges arbejdsomfang er vokset mest i de seneste ti år

De unge under 30 år, som ikke er under uddannelse, ser ud til at være mere orienteret mod arbejdsmarkedet end tidligere. Det er dem, som har haft både de største stigninger i andelen af beskæftigede og i den gennemsnitlige arbejdstid, når man ser på udviklingen fra november 2017 til november 2022.

Arbejdsmarkedet har været meget stærkt i de seneste år. Beskæftigelsen har sat rekord efter rekord, ledigheden har været lav, og

Kilde: Danmarks Statistik og DI

mange virksomheder har haft problemer med at rekruttere medarbejdere nok. Det har derfor også været gode tider at være ung på arbejdsmarkedet.

De gode tider har løftet andelen med lønmodtagerbeskæftigelse i alle aldersgrupper. Men udviklingen er særlig markant for de unge aldersgrupper. Også blandt ældre over 60 år har der været stor fremgang, men her er der tale om det velkendte løft, der især er drevet af højere efterløns- og folkepensionsalder.

For personer i aldersgruppen 20-29 år var andelen af lønmodtagere i gennemsnit 10 procentpoint højere i november 2022 sammenlignet med november 2012. Når der sammenlignes med forskellen til november 2017 har stigningen været på syv procentpoint i gennemsnit. Her er der vel at mærke tale om personer, der ikke er under uddannelse, så udviklingen er ikke drevet af flere studiejob.

Man kunne tro, at den højere beskæftigelse for de unge er sket på bekostning af lavere arbejdstid. Men det er ingenlunde tilfældet. Faktisk er det også de unge aldersgrupper, der har set den største stigning i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Kilde: Danmarks Statistik og DI

De fleste alderstrin har haft en lille tilbagegang i arbejdstiden over de seneste fem år. Det er kun for 18-34-årige og 62-66-årige, at der har været stigninger. Samlet set er der tale om helt flad udvikling i arbejdstiden, når man ser på alle 18-66-årige. Men både de unge og ældre aldersgrupper, der samtidig har haft det største løft i beskæftigelsen, har oplevet en stigning.

Tallene tyder altså ikke på, at unge generationer i dag er mindre orienteret mod arbejdsmarkedet og karriere end tidligere. Tværtimod.

De gode tider på arbejdsmarkedet har helt sikkert en stor betydning for udviklingen. Samtidig sker der nogle forskydninger i sammensætningen på uddannelsesniveau blandt de unge i retning af flere og flere med videregående uddannelser og færre med erhvervsfaglige. Det spiller også en rolle.

Kilde: Danmarks Statistik og DI

Med 28-årige som eksempel fremgår det, at andelen med lange videregående uddannelser og andelen med øvrige videregående uddannelser i begge tilfælde er steget med omkring 3 procentpoint på bekostning af erhvervsfaglige, som er faldet med 6 procent-point fra 2017 til 2022. Andelen af ufaglærte er den samme i både 2017 og 2022.

Forskydningerne har betydning, da personer med lange videregående uddannelser i gennemsnit arbejdede 1,2 timer mere om ugen end personer med erhvervsfaglige uddannelser i november 2022. Når deres andel øges netop på bekostning af de erhvervsfaglige, vil det altså i sig selv have en forøgende virkning på arbejdstiden.

Kilde: Danmarks Statistik og DI

Af de fire uddannelsesgrupper er det kun ufaglærte, som i 2022 havde en lidt lavere gennemsnitlig arbejdstid end i 2017. Alle de øvrige grupper har haft stigninger.

Relateret indhold