Analyser

Erhvervsvenligheden stiger i hele landet

Virksomhedernes tilfredshed med den lokale erhvervsvenlighed i deres kommune har nået det højeste niveau i de 14 år, DI har målt den. Tilfredsheden er gået frem i alle dele af landet, og Ikast-Brande Kommune er igen tilbage i førerpositionen som den mest erhvervsvenlige i landet.

I DI’s undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed vender tre ud af fem virksomheder i år tommelfingeren opad til erhvervsvilkårene i deres kommune, og erklærer sig alt i alt tilfreds eller meget tilfreds med kommunens erhvervsvenlighed. Omvendt er kun hver tiende virksomhed utilfreds. Virksomhedernes overordnede tilfredshed med kommunen når dermed det højeste niveau i de 14 år, DI har gennemført undersøgelsen af den lokale erhvervsvenlighed.

Fremgangen bryder dermed den historiske tendens til, at virksomhedernes vurdering af kommunens erhvervsvenlighed er lavest i begyndelsen af kommunalbestyrelsernes valgperioder for derefter at stige frem mod valgårene. Det er glædeligt, at de lokale erhvervsvilkår har vundet kommunernes opmærksomhed i en sådan grad, at virksomhederne kvitterer med en rekordhøj tilfredshed med de lokale erhvervsvilkår.

I alle dele af landet udtrykker virksomhederne i år større tilfredshed med deres kommune, end de gjorde sidste år. Vest for Storebælt er to tredjedele af alle virksomheder i år tilfredse eller meget tilfredse med erhvervsvenligheden i deres kommune. Øst for Storebælt er Region Sjælland det sted i landet, hvor andelen af tilfredse virksomheder er steget mest, nemlig fra 55,5 til 59,2 pct. På skalaen fra 1 (meget utilfreds) til 5 (meget tilfreds), som i undersøgelsen bruges til at rangere kommunerne efter virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed, svarer det til, at de sjællandske kommuner er steget fra 3,52 til 3,57.

I Region Hovedstaden er fremgangen i andelen af tilfredse virksomheder lidt mere begrænset, så det fortsat er godt 50 pct. af virksomhederne i hovedstadsområdet, der er tilfredse med deres kommune. Den gennemsnitlige tilfredshed i Hovedstaden trækkes til gengæld op af, at andelen af utilfredse virksomheder i regionen er faldet fra 15,1 pct. i 2022 til 11,6 pct. i 2023. På skalaen fra 1 til 5 stiger tilfredsheden i Hovedstaden dermed fra 3,39 til 3,45.

Ud over den overordnede tilfredshed med kommunen spørges virksomhederne i undersøgelsen også til tilfredsheden inden for otte forskellige kategorier, hvor kommunen på forskellige måder kan påvirke de lokale erhvervsvilkår.

Tilfredsheden er gået frem i alle kategorier, men er især steget, når virksomhederne er blevet bedt om at bedømme kommunernes indsats for at understøtte behovet for arbejdskraft. Også kommunernes indsats inden for digitalisering og sagsbehandling får i år flere roser med på vejen fra virksomhederne. Den stigende tilfredshed med sagsbehandlingen sker samtidig med, at kommunerne det seneste år har afviklet en større pukkel af afventende byggesager fra coronaårene. Afslutningen af byggesager, der har ligget længe, har trukket byggesagsbehandlingstiden opad i statistikken, men afviklingen ser altså ud til at have forbedret brugeroplevelsen på de nyere byggesager, kommunerne har modtaget.

Højest erhvervsvenlighed i Ikast-Brande Kommune

Undersøgelsens rangliste over Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner toppes i år af Ikast-Brande Kommune, der i sidste års undersøgelse opnåede en tredjeplads. Virksomhederne i Ikast-Brande Kommune belønner i år især kommunen for dens indsats på arbejdsmarkedsområdet samt i kategorien Grøn udvikling, der måler kommunens indsats for at understøtte virksomhederne i deres grønne omstilling.

Af de 14 gange, DI har gennemført undersøgelsen af den lokale erhvervsvenlighed, er det 12. gang, at Ikast-Brande Kommune ligger i front. Vejen Kommune, der vandt undersøgelsen i 2022, opnår i årets undersøgelse en andenplads, og fastholder dermed for fjerde år i træk sin position blandt landets fem mest erhvervsvenlige kommuner. Vejen er gået frem på virksomhedernes overordnede vurdering af erhvervsvenligheden, der tæller fem procent af den samlede placering, og har dermed landets overordnet set mest tilfredse virksomheder. Til gengæld er virksomhedernes tilfredshed i undersøgelsens øvrige kategorier på de fleste områder højere i Ikast-Brande end i Vejen Kommune.

Blandt årets top 10 over de mest erhvervsvenlige kommuner er Lemvig, Skive og Esbjerg nye i år, selv om alle tre kommuner tidligere har været at finde blandt undersøgelsens ti bedst placerede kommuner. Med en fjerdeplads opnår Lemvig Kommune sin bedste placering nogensinde, ligesom kommunen opnår en førsteplads i kategorien Sagsbehandling. Esbjerg Kommune, der tager en førsteplads i kategorien Infrastruktur og transport, er den største kommune, der nogensinde har været at finde blandt de ti bedst placerede. Blandt de ti bedst placerede kommuner i kategorien Infrastruktur og transport er Esbjerg den eneste, der er beliggende vest for Storebælt.

Øst for Storebælt er Høje Taastrup den bedst placerede kommune med en 20. plads på den samlede rangliste. Høje Taastrup klarer sig især godt i kategorierne Infrastruktur og transport og Sagsbehandling og opnår en førsteplads i virksomhedernes vurdering af det lokale vejnet.

Syv ud af de ti mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark ligger i Vest- og Sydjylland. Samlet opnår de vestjyske kommuner gennemsnitligt en 18. plads i undersøgelsen og er i gennemsnit placeret omkring én plads bedre end i 2022. Vestjylland er dermed den landsdel, hvor kommunerne i gennemsnit er mest erhvervsvenlige. I Sydjylland, der har de gennemsnitligt næstmest erhvervsvenlige kommuner, opnår kommunerne i gennemsnit en 22. plads.

Kommunerne på Vest- og Sydsjælland går i gennemsnit 3,5 pladser frem i årets undersøgelse, og det er således i denne landsdel, at kommunerne i gennemsnit er gået mest frem siden sidste år. De vest- og sydsjællandske kommuner ligger gennemsnitligt mere end 10 pladser bedre end i 2021.

Nogle af årets største fremgange skal findes i netop Vest- og Syd-sjælland. Både Næstved og Odsherred går frem for andet år i træk og opnår med en 50. plads til Odsherred og en 31. plads til Næstved deres bedste placeringer i undersøgelsens historie. Selv om der er et stykke vej til undersøgelsens top, er der tale om klare forbedringer for to kommuner, der begge tidligere har oplevet at indtage under-søgelsens sidsteplads. Siden da har Næstved i første omgang styrket den lokale erhvervsservice ved oprettelsen af Næstved Erhverv, og senere er der taget en række andre initiativer såsom en fjernelse af dækningsafgiften, en styrkelse af samarbejdet mellem erhvervslivet og folkeskolerne, bl.a. med oprettelsen af en erhvervsplaymakerordning. Oven i den samlede fremgang placerer Odsherred i år sig også som den bedste kommune i kategorien Brug af private leverandører. Også Sorø og Lolland går frem med mere end 20 pladser i årets undersøgelse sammenlignet med 2022.

Virksomhederne vil have fokus på arbejdskraft

Når virksomhederne skal angive, hvilke områder kommunerne skal prioritere for at øge den lokale erhvervsvenlighed, ligger Arbejdskraft ligesom sidste år i front. 39 pct. af virksomhederne ønsker, at kommunerne prioriterer indsatsen for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft over de kommende år. Selv om virksomhedernes tilfredshed med kommunernes indsats på arbejdsmarkedsområdet er gået frem, er der altså en udbredt forventning i erhvervslivet om, at kommunerne fastholder indsatsen i de kommende år.

Området Infrastruktur og transport, der frem til 2021 stod højest på virksomhedernes ønskeseddel til kommunen, vinder igen frem som et område, virksomhederne ønsker prioriteret. 35 pct. af virksomhederne ønsker, at deres kommune i fremtiden prioriterer forbedringer af den lokale infrastruktur.

Kort om Lokal Erhvervsvenlighed

Lokal Erhvervsvenlighed er en landsdækkende undersøgelse, der evaluerer og sammenligner erhvervsvenligheden i landets kommuner. Vurderingen af kommunernes erhvervsvenlighed er baseret på en tilfredshedsundersøgelse blandt de lokale virksomheder, der er foretaget fra marts til juni 2023, samt en række statistiske parametre, der indikerer, hvordan det er at drive virksomhed i kommunen.

Det er 14. år i træk, at DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed. I årets tilfredshedsundersøgelse har 7.989 virksomheder fra 95 kommuner deltaget. Virksomhederne repræsente-rer alle DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service.

Der er hentet statistik fra følgende offentlig tilgængelige kilder:

 1. Danmarks Statistik
 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (Jobindsats)
 3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 4. Børne- og Undervisningsministeriet
 5. Miljøstyrelsen
 6. Kommunernes Landsforening
 7. Energistyrelsen
 8. Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
 9. Trafikstyrelsen
 10. OpenStreetMap
 11. Kommunernes egne hjemmesider

92 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsens rangliste over landets mest erhvervsvenlige kommuner. De seks mindre kommuner Dragør, Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner. Der er modtaget svar fra mindst 30 virksomheder i de 92 medvirkende kommuner. Desuden er der modtaget et mindre antal svar fra Dragør, Langeland og Ærø, som indgår i de lands-dækkende analyser.

Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.

Relateret indhold