Analyser

Risikovillig kapital er en vigtig vækstdriver for nye innovative virksomheder

For nye virksomheder med store ambitioner for vækst, innovation og nyskabelse er adgangen til kapital helt essentiel. Da disse virksomheder samtidig har en afgørende betydning for Danmarks fremtidige velstand og udvikling, er det vigtigt, at vi som samfund giver de bedst mulige rammevilkår for iværksættere – det omfatter et velfungerende kapitalmarked med investorer, der kan bistå vækstvirksomhederne med den kapital, de har brug for til at kunne vokse sig store og produktive.

En ny analyse fra DI viser bl.a., at næsten hvert tiende ny job i den private sektor bliver skabt af nye virksomheder med høj vækst.

Et vækstlag af virksomheder, som i høj grad også bidrager med innovation og produktivitetsgevinster til det danske samfund. Men der udestår fortsat mange barrierer for disse virksomheders adgang til kapital, som er helt afgørende for, at nye innovative virksomheder kan indfri deres fulde vækstpotentialer og være med til at skabe endnu flere job i fremtiden.

Relateret indhold