Analyser

Reformerne virker – nu er dimittenderne i langt mindre grad ledige

Det er endelig lykkedes at få ledigheden for dimittenderne til at rasle ned. De seneste tal for februar 2024 viser, at dimittenderne nu udgør den laveste andel af dagpengemodtagerne i mere end ti år.

I 2023 er dimittendernes andel af det samlede antal dagpengemodtagere faldet markant. Det seneste tal for februar 2024 viser, at niveauet er på det laveste siden maj 2013.

Anm.: Opgørelsen er lavet ud fra antallet af fuldtidsledige dimittenddagpengemodtagere og ordinære dagpenge-modtagere. Udviklingen er sæsonkorrigeret på baggrund af månedsdata i perioden januar 2007 til og med februar 2024.
Kilde: Jobindsats.dk og DI-beregninger

Dimittenderne er kommet helt ned på at udgøre ca. hver femte ledige dagpengemodtager, hvor det i en årrække har været oppe på knap hver tredje dagpengemodtager, som var dimittend.

En væsentlig del af stigningen i antallet ledige i dimittender frem til og med 2016 kan tilskrives et stigendende antal personer der færdiggøre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Siden 2017 har antallet være på omtrent samme niveau, hvorfor faldet i 2023 ikke kan forklares ved færre nyuddannede.

Derimod er kurven endelig knækket efter adskillige reformer, som har været målrettet en alt for høj dimittendledighed. Helt tilbage fra 2014 blev det besluttet at lave en model for dimensionering af uddannelser med markant og systematisk overledighed. I 2017 blev dagpengesatsen for ledige dimittender reduceret for ikke-forsørgere.

I maj 2023 trådte den seneste reform i kraft, hvor dimittenddagpengene blev reduceret for ikke-forsørgere efter tre måneders ledighed, dagpengeperioden blev halveret fra to til et år og der blev indført et sprogkrav.

Dimittenderne trodser den stigende ledighed i 2023

En anden væsentlig forklaring på de færre dimittendledige er den markante fremgang på arbejdsmarkedet i 2021 og 2022, hvilket også har givet gode jobmuligheder for de nyuddannede. Temperaturen på arbejdsmarkedet i 2023 er dog mere normal, og minder i højere grad om perioden 2014-2019.

I de seneste 12 måneder (siden februar 2023) er den sæsonkorrigeret bruttoledighed steget med 5.100. I samme periode er de ledige dimittender, som er en del af de bruttoledige, faldet med 1.100.

Anm.: Opgørelsen tager udgangspunkt i de fuldtidsledige dimittenddagpengemodtagere. Udviklingen er sæsonkorrigeret på baggrund af månedsdata i perioden januar 2007 til og med februar 2024.
Kilde: Jobindsats.dk og DI-beregninger

Det vil ikke være overraskende, hvis udviklingen i ledige dimittender fortsætter med at trodse en ellers svagt stigende ledighed på arbejdsmarkedet. Det skyldes, at frem mod sommeren 2024 vil halvering af dagpengeperioden for dimittenderne fra to til et år for alvor have en virkning.

Relateret indhold