Forløbets format

Et forløb varer typisk mellem 2-4 måneder, hvor vi mødes ca. 5 dage til sparring, udvikling og opkvalificering. For at få mest muligt ud af forløbet skal du være indstillet på at inddrage medarbejderne i arbejdet undervejs. Målsætningen med forløbet er nemlig, at ledelse og medarbejdere efter endt forløb er i stand til selv at drive processen videre.

Et forløb kan se ud på følgende måde:

 1. En indledende samtale, hvor vi afdækker jeres behov, og det I gerne vil opnå
 2. Et fysisk møde i din virksomhed, hvor vi sammen formulerer problemstillingen og laver et foreløbigt udkast til handlingsplan, der kan sikre at man kommer i mål (aktiviteter og tidsforbrug)
 3. Projektopstart (dataindsamling/træning/dataanalyse)
 4. Implementering og opfølgning

Det får I ud af det

Vores konsulenter har mange års erfaring med at optimere og udvikle virksomhedsprocesser. Vi tager kun opgaver ind, hvor vi er sikre på, at vi kan skabe en reel forskel for virksomheden.

Nedenfor kan du læse nogle eksempler på, hvordan vi har hjulpet virksomheder:

LEAN og produktionsplanlægning
 • Kortlægning af udfordringer i arbejdsgange og identificering af flaskehalse
 • Hjælp til udarbejdelse af oplæg til automatisering af processer
 • Opbygning af planlægningssystemer
 • Fokus på øget produktivitet gennem forbedring af materialeflow gennem produktionen og administration
Administrative processer og lagerstyring
 • Organisering og forenkling af administrative arbejdsgange, herunder også indledende kortlægning og arbejde til etablering af RPA-støttede processer (administrative robotter)
 • Indretning af lagre
Ledelse, proces og administration
 • Grundlæggende projektledelsesværktøjer i produktudvikling
 • Teknologi-, projekt- og produkt-roadmaps
Produktudvikling
 • Effektivisering af produktudviklingsprocessen
 • Integrere produktudvikling fra produkt til produktion
 • Udarbejdelse og opbygning af tavlesystemer/visuel ledelse

Målgruppe

Forløbet henvender sig til medlemsvirksomheder i DI, som ønsker specialiseret udvikling af deres virksomhed.

Har du en lille eller mellemstor virksomhed?

Forløbet er desuden yderst relevant for dig, der har en mellemstor virksomhed, og som ellers skulle hente konsulentbistand til en specifik opgave. Som medlem får du nemlig en meget konkurrencedygtig pris og adgang til hele organisationens juridiske viden og kompetencer.

Mark Fisker

Mark Fisker

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3391
 • Mobil +45 3056 1259
 • E-mail mafi@di.dk