For at skabe tryghed for vores gæster i Industriens Hus og DI's øvrige lokationer, indføres krav om coronapas og mundbind for alle gæster i forbindelse med kurser og arrangementer. Læs mere om retningslinjerne

Netværk

Netværk om arbejdsmiljø i DI Byggeri

Har du ansvar for arbejdsmiljøet i din virksomhed? Og ønsker du faglig udvikling, sparring, netværk og videndeling om arbejdsmiljø og sikkerhed? Så meld dig ind i DI Byggeris arbejdsmiljønetværk for arbejdsmiljøansvarlige. Her bliver du en del af et professionelt fællesskab, der arbejder med arbejdsmiljø og sikkerhed.

Foto: Foto: Gettyimages

Vi hjælper hinanden og videndeler

Som ansvarlig for arbejdsmiljø i en virksomhed står du måske ofte alene. Du er måske den eneste, der har den rolle i virksomheden. I DI Byggeri tilbyder vi et fagligt netværk, som skaber et forum, hvor netværksmedlemmerne kan sparre, netværke og videndele på et højt og professionelt niveau.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

I netværket er der fokus på det gode arbejdsmiljø. Det sker gennem:

  • Mulighed for at trække på DI-faglige kompetencer.
  • Et professionelt fællesskab, hvor arbejdsmiljø og sikkerhed er i centrum.
  • Gensidig sparring om arbejdsmiljøfaglige problemstillinger.
  • Relevant viden om arbejdsmiljø.
  • Faglig udvikling på tværs af virksomheder og brancher indenfor bygge- og anlæg.

Sådan foregår det

Dansk Byggeris netværk for arbejdsmiljø består af sikkerheds- og arbejdsmiljøchefer fra nogle af DI Byggeris store og mellemstore medlemsvirksomheder.

Netværket holder tre møder om året og DI Byggeri planlægger og faciliterer disse møder. Planlægningen tager udgangspunkt i både deltagernes ønsker og i den aktuelle politiske situation.

På årets sidste møde er der tradition for, at Arbejdstilsynet gæster netværksmødet med et oplæg om nyt fra Arbejdstilsynet. På møderne er der, ud over oplæg, afsat tid til dialog og sparring mellem netværkets medlemmer.

Praktisk

Det er gratis at deltage i netværket og på netværksmøderne. Der afholdes som udgangspunkt virtuelle møder om aktuelle emner.

Undtagelsesvis kan der afholdes møder i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18,1553 København V.

Bemærk, der ydes ikke diæter eller transportrefusion for deltagelse i møderne.

Optagelse i netværket er betinget af virksomhedens medlemskab i DI Byggeri. Ligeledes er det som udgangspunkt kun muligt at have en deltager pr. medlemsvirksomhed ved netværkets fysiske møder.

Der forventes aktiv deltagelse og fremmøde til netværkets arrangementer. Optagelse i netværket sker gennem Arbejdsmiljøafdelingen i DI Byggeri.

Maria Bjørklund

Maria Bjørklund

Sekretær

Mette Møller Nielsen

Mette Møller Nielsen

Chef for Arbejdsmiljø Byggeri

Britta Marie Mørk Johansen

Britta Marie Mørk Johansen

Chefkonsulent