Netværk

DI-Arbejdsmiljøforum for Bygge og Anlæg

Har du ansvar for arbejdsmiljøet i din virksomhed? Og ønsker du faglig udvikling, sparring og videndeling om arbejdsmiljø og sikkerhed? Så er arbejdsmiljøforum for arbejdsmiljøansvarlige i Bygge og Anlæg i DI måske noget for dig.

Foto: Foto: Gettyimages

Vi hjælper hinanden og videndeler

I DI tilbyder vi et fagligt forum, hvor medlemmerne kan sparre og videndele på et højt og professionelt niveau inden for Bygge- og Anlægsbranchen.

Du får inspiration og ny viden til dit arbejde

DI arbejdsmiljøforum for Bygge og Anlæg består primært af sikkerheds- og arbejdsmiljøchefer fra nogle af DI's store og mellemstore medlemsvirksomheder inden for Bygge og Anlæg.

Der afholdes tre møder om året og DI, arbejdsmiljø byggeri planlægger og faciliterer møderne.

På årets sidste møde er der tradition for, at Arbejdstilsynet deltager med et oplæg om nyt fra Arbejdstilsynet. På møderne er der forskellige oplæg. Mellem møderne kan man anvende forummets medlemmer til dialog og sparring.

Det er gratis at deltage i arbejdsmiljøforummet og i møderne. Alle møder foregår virtuelt via Teams.

Praktisk

Optagelse i forummet er betinget af virksomhedens medlemskab i DI. 

Der forventes aktiv deltagelse og fremmøde til møderne. Optagelse sker ved at rette henvendelse til Brancheservicecenter Byggeri, Arbejdsmiljø.

Mette Møller Nielsen

Mette Møller Nielsen

Chef for Arbejdsmiljø Byggeri

Britta Marie Mørk Johansen

Britta Marie Mørk Johansen

Seniorchefkonsulent