Netværk

Netværk for Klimaklar-deltagere (virtuelt)

Tilmeld jer et fleksibelt netværk, hvor I får mulighed for at sparre med andre virksomheder, oplægsholdere og klimarådgivere om jeres videre med arbejde med jeres CO2-data✔️

Foto: Foto: Getty Images, edt. Stina Dueholt

Næste skridt i selskab med andre Klimaklar-deltagere

Gennem Klimaklar Produktionsvirksomhed har du fået viden og værktøjer til at beregne og forstå din virksomheds CO₂-udledning, identificere reduktionsmuligheder, opstille reduktionsmål og kommunikere om jeres arbejde. I dette netværk vil du sammen med andre virksomheder gå skridtet videre og få hjælp til at imødekomme skiftende lovgivning og øgede krav til viden og transparens om din virksomheds CO₂-aftryk.

Vi tilbyder et fagligt netværk og et fortroligt forum, hvor du kan udbygge dine kompetencer og indsigter gennem faglige oplæg og erfaringsudveksling med andre, der har gennemgået samme forløb. Du får hjælp til at holde fast i de gode initiativer og adgang til endnu mere viden og inspiration til at arbejde målrettet med jeres klimaindsatser.

Netværket ledes af en erfaren klimarådgiver, som har indgående kendskab til CO₂-beregninger og klimaområdet, samt en konsulent med dyb indsigt i produktionsvirksomheders forhold. Sammen vil de sikre stabile rammer for netværkets møder og give kvalificeret indspark, der skaber værdi for deltagerne.

Det får du

Det virtuelle format giver en fleksibel og effektiv mødestruktur. Som en del af netværket får du:

 1. Fire virtuelle møder fordelt over et år
 2. Sparring fra netværkets medlemmer og facilitatorer på konkrete udfordringer
 3. Faglig inspiration fra oplægsholdere
 4. Adgang til et digitalt netværksforum til vidensdeling mellem møderne
 5. Mulighed for at bevare fokus på jeres klimaarbejde og være på forkant med potentielle krav, så I kan forblive konkurrencedygtige

Hvem kan være med i netværket?

Netværket er for alle, der har gennemført forløbet i Klimaklar Produktionsvirksomhed. Det er åbent for alle funktioner i virksomheden, og det er derfor ikke væsentligt, om du er bogholder, HR-medarbejder eller produktionschef. Fællesnævneren er, at du tager del i arbejdet med CO₂-beregninger og klimastrategi i din virksomhed.

Sådan foregår det

Netværket etableres både for Øst- og Vestdanmark. Du bedes angive ved tilmelding til ventelisten, om du ønsker en plads på østholdet eller vestholdet.

Første møde er programsat (se nedenfor) mens temaerne for de efterfølgende møder bestemmes af netværket. Eksempler på temaer kunne være forbehold og konkurrecefordele ved at tilslutte sig Science-Based Targets initiativet, arbejde med datastyring eller udarbejdelse af klimastrategi. 

Vil du hellere mødes fysisk?

Vi har også et hybrid netværk for Klimaklar-deltagere, hvor vi mødes to gange fysisk og to gange virtuelt fordelt over et år.

Læs mere her

Første møde i netværket (forbehold for ændringer)

  • 09.00 Velkommen & introduktion til netværket

  • 09.10 Præsentationsrunde

  • 09.45 Deltagerne deler udfordringer og ønsker til diskussion

  • 10.15 Styrk din rapportering med kortlægning af scope 3 / fagligt oplæg v. ekstern rådgiver

  • 11.00 Diskussion af deltagernes udfordringer

  • 11.20 Opsamling og planlægning af næste møde i netværket

  • 11.30 Tak for i dag

Pris

 

 

Pris ekskl. moms

Deltager i Klimaklar (både DI-medlem og ikke medlemmer)

Kr. 3.000,-

Tilskud ved medlem af IAD

50%

Tilskud ved medlem af FFI

25%

 

Ida Sofie Klit Martinsen

Ida Sofie Klit Martinsen

Konsulent

Fagperson

Annette Flies

Annette Flies

Konsulent

Praktisk ansvarlig