Arrangement

Danmarks HR-konference 2019

Mennesker i en digital tidsalder

HR skal være en aktiv medspiller når dagsordenen sættes, så vi sikrer at menneskene i organisationen bliver sat foran de nye teknologier. HR skal tage ejerskab over værdidiskussionen, så vi sikrer, at nye teknologier indføres med respekt for individet og i et fornuftigt tempo, så alle i organisationen kan følge med. HR skal derfor tage til opgave, at sikre at de nye teknologier understøtter de menneskelige beslutninger og ikke omvendt. Kun ved at tage ejerskab over værdidiskussionen kan HR tage hånd om de menneskelige ressourcer, så de ikke bliver klemt i den hastige udvikling.

Til konferencen skal vi sammen finde opskriften på, hvordan HR:

  • kan tage ejerskab over værdidiskussionen
  • kan have fokus på mennesker i en digital tidsalder
  • kan forstå og bruge nye teknologier
  • kan have en kritisk tilgang til nye værktøjer og metoder

På Danmarks HR-konference 2019 bliver du inspireret og får konkret og praksisnær viden med hjem, som du kan bruge i din egen virksomhed. Du får tid til at netværke med HR-kollegaer fra andre virksomheder, og der vil være rig mulighed for sparring og erfaringsudveksling på tværs til dagens workshops. Det lover vi, fordi vi i år sætter mere fokus på konkrete cases, hvor du som deltager skal arbejde sammen med andre, så vi i fællesskab bliver klogere på, hvordan vi arbejder med virksomhedens vigtigste ressourcer i en digital tidsalder – nemlig menneskene.

Vi ser frem til nogle spændende dage!

Susanne Praefke Svendsen

Praktisk ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3855
  • Mobil +45 4128 5561
  • E-mail sps@di.dk

Jens Halmø

Faglig ansvarlig

  • Direkte +45 3377 3882
  • Mobil +45 4196 3024
  • E-mail jeha@di.dk