Kursus

Få styr på eksportpraktikken - dokumenter, krav og regler

Der er en jungle af krav og regler, som en eksportvirksomhed skal kende til. Nogle er nødvendige for eksport til lande uden for EU, nogle gælder for bestemte lande, i bestemte situationer eller for bestemte produkter.

Det er vigtigt at have styr på reglerne for oprindelse og toldprocedurer, samt  at de korrekte dokumenter medfølger, så varen ikke strander i tolden i modtagerlandet. For eksempel har Brexit medført en langt større administrativ byrde for virksomhederne, og det er afgørende, at man har styr på dokumentationen. 

Vi gennemgår de overordnede krav, som gælder for eksport uden for EU, og mere specifikke krav som gælder for enkelte eller grupper af lande. Det er din dag, og der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål og dele viden med de øvrige deltagere. 

Vi gør meget ud af, at du som deltager kan påvirke indholdet med spørgsmål om emner, som er relevante for dig, og at du kan tage læring og viden med dig tilbage til kontoret. Kurset er for dig, der arbejder med de praktiske eksportopgaver, shipping, logistik og compliance. 

Det er typisk dig, der har kontakten til speditører, kunder, myndigheder og udfærdiger tolddokumenter og eksportpapirer. Det er for dig, for hvem arbejdsopgaverne er relativt nye, men også for dig, som har arbejdet flere år med eksport og gerne vil have en opfriskning, og måske lidt dybere indblik i baggrunden for de forskellige dokumentkrav.

Program

  • 8.30 Registrering og morgenmad

  • 9.00 Velkommen, introduktion og præsentation af DI

   Anette Suhr Rasmussen, Redaktør af DI's Eksporthåndbog

  • 9.30 Krav til eksportdokumenter: Generelle krav og minimumskrav, særlige fakturakrav, krav til særlige produkter og transportdokumenter

  • 10.15 Pause

  • 10.30 Oprindelsescertifikat, handelskammerpåtegning og legalisering - ATA carnet – regler og udfyldelse

  • 12.00 Frihandelsaftaler, oprindelsesregler og dokumentation

  • 12.30 Frokost

  • 13.15 Frihandelsaftaler, oprindelsesregler og dokumentation – fortsættelse

  • 14.30 Pause

  • 14.45 Udførselsangivelse og toldprocedurer og E-eksport

  • 15.30 Spørgsmål, afrunding og tak for i dag