Kursus

Tech for topledere for produktionsvirksomheder

Digitalisering giver mange muligheder, men stiller også øgede krav til ledelsen, der bør spørge sig selv; ”er vi en blokering for det teknologiske niveau i virksomheden, eller skal vi stadig være dem der går forrest?”

Tech for topledere er et teknologiforløb, som vi skræddersyer hver enkelt branche.

VÆKST Visuals

Tech for topledere

Tech for topledere er et eksklusivt træningsforløb og netværk for topledere inden for din branche. Bliv udfordret og få udviklet din forståelse af mulighederne i ny teknologi og digitalisering.

Tech der Tæller lancerer nu i samarbejde med medlemsforeningerne Fremstillingsindustrien og Industriens Arbejdsgivere i Danmark det skræddersyede og eksklusive inspirationsforløb og netværk "Tech for topledere i produktionsvirksomheder". Forløbet klæder topledere på til at sætte sig i førersædet og favne mulighederne i digitale teknologier.

Forløbet har følgende tre hovedformål:

 1. At accelerere indsigten i, hvilke teknologier der kan være med til at fremtidssikre branchen – både i forhold til at forbedre produktiviteten i branchen – men i mindst lige så høj grad for at sikre, at man øger kundefokus og skaber nye forretningsmodeller
 2. At øge evnen til at implementere digitale initiativer i virksomhederne og på tværs af forsyningskæden
 3. At give deltagerne kompetencerne til at være kompetente forbrugere i forhold til at øge beslutningsevnen til at vælge, købe, udvikle og prioritere investeringer i teknologi

Forløbet udbydes i partnerskab med Implement Consulting Group i løbet af fem sessioner med markant fokus på implementering og verdensklasseformidling af den nyeste teknologi. 

Sessioner

  • Session 1 Digitale trends, teknologiledelse og nye forretningsmodeller

  • Session 2 Sensorteknologi, IoT og digital strategi

  • Session 3 Production analytics, big data og innovation

  • Session 4 VR/AR og agil eksekvering

  • Session 5 Cybersikkerhed og bestyrelsen som medspiller i den digitale transformation

Den nyeste viden om digital teknologi til at øge konkurrenceevnen

Deltagerne vil arbejde med den nyeste viden om bl.a. digital strategi, sensorteknologi, Internet of Things (IoT), virtual og augmented reality-teknologi til understøttelse af komplekse rutiner og opgaver og ’production analytics’ til problemløsning og forretningsudvikling på baggrund af store datasæt (big data). Herud over kommer vi også til at behandle vigtige emner som, hvordan vi beskytter os mod den stigende trussel mod cyberkriminalitet, samt ikke mindst hvordan vi involverer bestyrelsen i den vigtige opgave med at understøtte den digitale transformation.

Peter Nyvang Lager

Peter Nyvang Lager

Chefkonsulent