Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

17.05.20 DI Byggeri Pressemeddelelser

Op med ambitionsniveauet Dan Jørgensen

Der er stærkt brug for incitamenter, som kan få boligejerne til at skifte olie- og naturgasfyr ud med mere klimavenlig opvarmning. Men regeringens udspil til første del af den længe ventede klimahandlingsplan er ikke nok. Det mener Dansk Byggeri, der efterlyser en langt mere ambitiøs plan.

Regeringen forslår at hæve afgifter på opvarmning med olie og naturgas og samtidig sænke afgiften på el og grøn fjernvarme. Det skal kombineres med initiativer for 2,3 milliarder kr., som skal få flere boligejere til at erstatte olie- og naturgas med mere klimavenlig opvarmning. En rigtig vej at gå, mener Dansk Byggeri, der længe har kæmpet for at få skrottet de gamle olie- og naturgasfyr.

- Men der skal meget mere til. Ifølge regeringens egne beregninger vil udspillet i bedste fald kun halvere antallet af oliefyr og fjerne godt hvert femte naturgasfyr inden 2030. Det er for lidt. Ambitionen bør være helt at afskaffe olie- og naturgas som opvarmning i 2030. Det vil formentlig betyde, at man bliver nødt til at supplere guleroden med pisk, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

I den rapport, som Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren overrakte regeringen i starten af marts, er udfasning af opvarmning med olie- og naturgasfyr inden 2030 netop en af anbefalingerne.

- Det vil spare klimaet for mellem 1,5 og 1,8 mill. ton CO2 om året - mere end det dobbelte af, hvad regeringens forslag lægger op til. Men afgiftsændringer er ikke nok. For eksempel kunne politikerne kræve, at alle boliger i forbindelse med salg efter en bestemt dato skal skifte til en klimavenlig opvarmningsform. Og så skal energirenovering tænkes ind. Velisolerede bygninger og boliger betyder jo, at man ikke behøver at fyre for gråspurvene og får mere ud af fjernvarme og varmepumper og, siger Michael H. Nielsen.

Regeringens udspil er første del af den store klimahandlingsplan, som skal vise, hvordan man når målet om at reducere udledningen af CO2 med 70 procent i 2030.

- Vi ser frem til næste del af udspillet. Og i Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren venter vi stadig på en reaktion fra regeringen vores rapport med forslag, som vil kunne bringe CO2-udledningen i bygninger og bygge- og anlægsbranchen ned med 5,8 mill. ton, siger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Blandt forslagene er energirenovering af bygninger og boliger, CO2-regnskab for bygninger, fossilfrie byggepladser og et mere attraktivt og fleksibelt håndværkerfradrag.

Kontakt

Direktør Michael H. Nielsen, mhn@danskbyggeri.dk, telefon: 20 28 52 64

Pressechef Helen Jensen, hje@danskbyggeri.dk, telefon: 21 24 47 02

Relateret indhold