DI Digital Analyser

Analyse af behovet for IT-specialister

Ledigheden på det danske arbejdsmarked er rekord lav. Dette gør sig også gældende blandt danske it-specialister, hvor den lave ledighed har ført til en bekymring om, hvorvidt virksomhederne inden for Tech-branchen kan få den påkrævede arbejdskraft til at imødekomme kundernes efterspørgsel.

Der eksisterer en række ubekendte i forhold til, hvad der karakteriserer virksomheder, der oplever rekrutteringsudfordringer, hvilke konsekvenser rekrutteringsudfordringerne har, samt hvad virksomhederne vurderer som relevante barrierer og løsninger på rekrutteringsudfordringerne.

Derfor har Rambøll på vegne af DI Digital iværksat en analyse af behovet for it-specialister i Danmark.

Analysen afdækker:

- Den aktuelle og fremtidige efterspørgsel for it-specialister i den digitale- og tech-branchen i Danmark.

-  Virksomhedernes oplevelse af muligheder og barrierer for at øge udbuddet af it-specialister i Danmark. 

 - Virksomhedernes vurdering af konsekvenserne ved aktuelle udfordringer.

Bo Wiberg

Bo Wiberg

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3081
  • Mobil +45 5213 2382
  • E-mail bowi@di.dk

Relateret indhold