Analyser

Rekordmange virksomheder er i kontakt med erhvervshusene

Andelen af virksomheder, der har været i kontakt med de tværkommunale erhvervshuse, er stigende over hele landet. Samtidig vokser erhvervshusenes relevans for virksomhederne støt.

Andelen af virksomheder, der har været i kontakt med de tværkommunale erhvervshuse, er samlet set steget fra 23 pct. i 2020 til 37 pct. i 2023. Andelen er størst i Nordjylland, hvor 43 pct. af virksomhederne har været i kontakt med erhvervshusene. Det er en stigning på 13 procentpoint i forhold til året før.

Andelen af virksomheder, der har været i kontakt med erhvervshusene i Midtjylland, Sydjylland og Fyn er over 40 pct. I hovedstadsområdet er andelen steget med syv procentpoint til en andel på 24 pct.

Erhvervshusene er relevante for flere virksomheder
Andelen af virksomheder, der vælger erhvervshusene fra grundet manglende relevans, er faldende. Samlet set falder andelen fra 44 pct. i 2021 til 28 pct. i 2023.

Det største fald ses i Midtjylland, hvor andelen falder fra 45 pct. til 26 pct. Det mindste fald ses i Hovedstaden, hvor andelen falder fra 45 pct. til 35 pct.

Virksomhedsprogrammets betydning
Virksomhedsprogrammets seks spor har hjulpet op mod 6.500 virksomheder med deres omstilling siden starten i 2021. Dermed spiller virksomhedsprogrammet en afgørende rolle i forhold til stigningen i kontakten mellem virksomhederne og erhvervshusene.

Virksomhedsprogrammet
Erhvervshusene har siden 2021 tilbudt hjælp til de små og mellemstore virksomheder gennem Virksomhedsprogrammet. Virksomhedsprogrammet
har siden begyndelsen hjulpet op mod 6.500 SMV’er inden for følgende spor:

  • SMV:Grøn
  • SMV:Grønne kompetencer
  • SMV:Digital
  • SMV:Vækstpilot
  • SMV: Eksport
  • SMV: PRO

Programsporene fokuserer på omstilling og udvikling i virksomhederne inden for hvert område med henblik på at styrke virksomhedernes vækstmuligheder. Virksomhedsprogrammet indeholder følgende virkemidler.

  • Medfinansiering ifm. køb af privat rådgivning
  • Støtte til investeringer i maskiner, hardware og software
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere

Indsatsen er forankret i de tværkommunale erhvervshuse, hvor den nuværende bevilling løber frem til ultimo 2025. Samlet set udmøntes der mere end 1 mia. kr. til SMV’erne gennem Virksomhedsprogrammet.

Kilde: www.virksomhedsprogrammet.dk

Årsager til oplevelsen af manglende relevans

Blandt de virksomheder, der oplever manglende relevans af erhvervshusenes tilbud, er den hyppigste forklaring, at virksomheden ikke oplever behov for offentlig støtte og sparring.
Det gør sig gældende for halvdelen af de virksomheder, som ikke finder erhvervshusenes tilbud relevante. Andelen er størst i Hovedstaden og mindst i Midtjylland.

Erhvervshusenes manglende relevans
Årsager til, at virksomhederne ikke finder erhvervshusene relevante.

41 pct. af de virksomheder, der ikke finder erhvervshusenes tilbud relevante, angiver, at erhvervshusenes tilbud ikke matcher virksomhedernes konkrete behov.

Andelen er størst i Midtjylland og på Sjælland med 47 pct., mens den med 28 pct. er mindst i Nordjylland. Af andre forklaringer på manglende relevans angiver syv pct. af virksomhederne, at ydelserne ikke har høj nok kvalitet.

12 pct. af virksomhederne angiver, at udbyttet ikke står mål med de administrative omkostninger, mens kun fem pct. af virksomhederne har haft en negativ oplevelse med erhvervshusene.

Kendskabet er fortsat højt
Imens nogle virksomheder i undersøgelsen svarer, at de ikke bruger erhvervshusene, fordi de ikke finder dem relevante, har virksomhederne også mulighed for at svare, at de ikke bruger erhvervshusene, fordi de ikke kender dem. Undersøgelsen viser, at kendskabsgraden til erhvervshusene stort set er uændret. På landsplan måles et lille fald i kendskabsgraden. Andelen af virksomhederne, der ikke kender erhvervshusene er derfor fortsat godt en tredjedel.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Sådan har vi gjort
DI har i perioden fra ultimo marts til juni 2023 gennemført en stor landsdækkende spørgeskemaundersøgelse med svar fra 7.989 virksomheder. Denne analyse tager afsæt i spørgsmålet ”Har du været i kontakt med de tværkommunale erhvervshuse, hvor du kan få vejledning om din virksomheds drift og udvikling?” Da ikke
alle deltagere i undersøgelsen har modtaget spørgsmålet, udgør 3.590 virksomheder datagrundlaget for denne analyse.

I undersøgelserne fra 2020-22 modtog alle virksomheder spørgsmålet om kontakt med erhvervshusene. Den mindre stikprøve i 2023 udgør derfor en usikkerhedskilde, når man sammenligner over tid. Imidlertid er der ingen systematik i, hvem der ikke har deltaget i 2023-undersøgelsen, ligesom alle de udviklinger over tid, som er beskrevet i analysen, kan genfindes, hvis man begrænser analysen til kun at dække de virksomheder, der har deltaget i alle årene.

DI’s medlemmer udgør 44 pct. af besvarelserne. De øvrige 46 pct. af besvarelserne er indsamlet blandt ikke-medlemmer inden for brancher beslægtet med DI’s medlemskreds, bl.a. produktion, byggeri, transport, fødevarer, handel, rådgivning og service. Undersøgelsen dækker over svar fra virksomheder i 95 kommuner (ekskl. Samsø, Fanø og Læsø). Data fra virksomheder i undersøgelsen er 6 opdelt på baggrund af deres placering i de kommuner, der hører under erhvervshusenes geografiske dækningsområde jf. aftale mellem KL og Erhvervsministeriet om etablering af tværkommunale erhvervshuse (offentliggjort den 25. oktober 2018).

 

Relateret indhold