06.12.23 DI Digital Nyheder

Ny analyse: AI-kompetencer vil blive efterspurgt i stigende grad

Ny nordisk analyse tager temperaturen på de nordiske organisationers AI-parathed og viser, at virksomheder og offentlige organisationer har store forventninger til brugen af kunstig intelligens. Samtidig viser analysen, at udviklingen inden for AI vil accelerere behovet for digitale kompetencer. Analysen er netop blevet præsenteret på AI-topmødet ”Danmarks Digitale Kompetencer 2023”.

Fremkomsten af AI og tilgængeligheden af sprogmodeller har sat skub i strategiske overvejelser og forventninger til brugen af den ”nye” teknologi i nordiske organisationer. En dugfrisk analyse, som DI Digital står bag sammen med en række andre aktører,  søger svar på, om nordiske virksomheder og offentlige organisationer er klar til AI , anslår, at AI-teknologi vil have en mærkbar indflydelse på arbejdspladser og medarbejdere i fremtiden. 

AI bruges flittigt i nordiske organisationer, men… 

Over halvdelen af alle nordiske organisationer bruger AI i dag, især til produktion af tekst og analyse af data. Finland er det land, der bruger AI flittigst med 61 pct., i Danmark bruger 48 pct. af organisationerne AI og tilsvarende 45 pct. i Sverige. 

Foruden at bruge AI til produktion af tekst og analyse af data, anvender organisationerne også teknologien til at automatisere processer og forbedre deres services. På trods af mere end halvdelen af organisationerne bruger AI, er det kun 15 pct. af dem, der har sat en strategisk retning for implementering og brugen af teknologien. 

Samtidig viser analysen, at to ud af tre af nordiske organisationer forventer enten at begynde og bruge AI, eller at bruge mere AI i løbet af de næste tre år. 66 pct. af de adspurgte nordiske organisationer forventer, at AI vil forbedre deres konkurrenceevne i de kommende år.  

”Det er godt , at flere og flere virksomheder og offentlige organisationer vil satse på kunstig intelligens i fremtiden, men det er vigtigt at pointere, at det er svært at opnå konkurrencefordele, hvis ikke man går strategisk til værks og overvejer, hvad man vil opnå med teknologien og hvordan. Det er vigtigt, at organisationerne sætter gang i det arbejde for at lykkedes”. – siger Camilla Ley Valentin, branchedirektør i DI Digital. 

De digitale kompetencer halter bagefter 

Med en manglende strategisk retning, en forventning om mere brug af AI og set i lyset af den rivende udviklingen af teknologien, oplever nordiske organisationer et efterslæb på de digitale kompetencer, som de efterlyser.  

Over en tredjedel af nordiske organisationer mangler i dag specifikke digitale kompetencer, herunder erfaringer indenfor brugen af AI. 

For at imødekomme behovet for de konkrete digitale kompetencer som efterspørges, planlægger organisationerne at opkvalificere deres medarbejdere ved hjælp af træningsprogrammer eller uddannelser. Af de eftertragtede kompetencer fremhæves;  

  • Grundlæggende digitale brugskompetencer, herunder anvendelse af basis-software og cloud-systemer.  
  • Analytiske kompetencer til at vurdere mulige potentialer og faldgruber ved nye teknologier. 
  • Stærke opdagelseskompetencer til at sikre, at medarbejderen holder sig selvstændigt opdateret på nye teknologier, så de digitale kompetencer løftes løbende.  

Fakta: 

Analysen tager afsæt i besvarelser fra 1211 virksomhedsledere i norden i offentlige- såvel som i private organisationer og virksomheder af forskellige størrelser. Analysens er lavet i samarbejde med Digital Dogme, ADD, Finansforbundet, Microsoft, DI Digital, HK, Netcompany, EY og LinkedIn. 

Relateret indhold