24.01.24 DI Digital Nyheder

Udnyt potentialet i kunstig intelligens i den offentlige sektor

Takket være teknologiske fremskridt, har vi muligheden for at revolutionere vores samfund og gøre bl.a. vores arbejdsliv langt mere produktivt og effektivt. Det fremhæver en ny analyse, som vi har lavet i DI.

Analysen viser, at offentligt ansatte ser et stort potentiale i øget digitalisering, herunder AI og robotter. De mener i gennemsnit, at de kunne spare 18 minutters arbejde om dagen med mere hjælp fra teknologien. Det kan synes som en lille mængde, men på et samfundsmæssigt plan bliver det markant. 

Samlet set kan der ved digitalisering, som fx AI, frigøres knap 28.000 årsværk, svarende til 15 milliarder kroner om året. Det er et enormt stort tal, og det viser, at vi står med en potentiel gamechanger for at løse de største problemer i den offentlige sektor – som fx personalemangel, og at frigive mere tid til de varme hænder. Analysen viser også, at øget brug af robotter vil kunne frigøre 22.800 årsværk. 

Det er alt fra administrative ansatte til folkeskolelærere og især medarbejdere i ældreplejen, der mener at kunne spare tid, hvis de havde bedre mulighed for at bruge bl.a. kunstig intelligens. 

Det er opmuntrende at se, at det dermed ikke er de offentligt ansatte, som står i vejen for udrulningen af nye teknologier. Tværtimod ser de et positivt potentiale i bl.a. AI. Det betyder også, at det er på høje tid, at vi får de politiske beslutninger, så teknologien kan udrulles i det offentlige. Fra branchen står vi klar med adskillige, værdiskabende løsninger.  

Men med digitalisering følger også udfordringer, og dem skal vi tage hånd om i fællesskab. Jeg kan se en tøven, både fra Christiansborg og blandt ledere i den offentlige sektor. En tøven, der bunder i en tvivl om, hvordan man kan gøre brug af folks data, og samtidig overholde fx GDPR-lovgivningen. Der har kørt mange sager om kommuner, private virksomheder mv. som er kommet i klemme ift. GDPR-lovgivningen. Samtidig er der endnu uklarhed om, hvad EU’s AI-forordning betyder for brugen af kunstig intelligens.   

Så jeg forstår udmærket denne tøven. Men det er også vigtigt, at vi ikke lader os bremse unødigt af de udfordringer vi møder, men i stedet finder de nødvendige løsninger.  

For at overkomme udfordringerne foreslår DI, at der fra statsligt hold nedsættes en taskforce, der skal komme med konkrete bud på og retningslinjer for, hvor og hvordan AI kan bruges på en værdiskabende og ansvarlig måde. 

Vi står stadig ret tidligt i processen med at omstille Danmark til en digital fremtid. Og det er vigtigt, at vi griber muligheden og udnytter det store potentiale, der særligt ligger i AI. 

Som branche er vi klar til at tage et stort ansvar i den videre udvikling, hvor vi ønsker at være med til at udfolde mulighederne i tæt dialog med den offentlige sektor. 

Vi kan ikke sidde på hænderne, mens teknologien stormer frem. Lad os sammen arbejde på at udnytte potentialet i AI til at skabe en mere effektiv og produktiv offentlig sektor. 

Camilla Ley Valentin

Camilla Ley Valentin

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3270
  • Mobil +45 2764 2760
  • E-mail calv@di.dk

Relateret indhold