06.12.23 DI Digital Nyheder

Nordiske organisationer tager AI til sig, men skal gå mere strategisk til værks

Mere end halvdelen af de nordiske organisationer bruger kunstig intelligens i dag, men kun 15% har formuleret en strategi for, hvordan de skal bruge kunstig intelligens. Det viser en ny rapport, som DI Digital står bag sammen med en række andre partnere. Rapporten blev lanceret d. 6. december i Industriens Hus.

Formålet med at gøre brug af kunstig intelligens spænder bredt hos de nordiske organisationer, som er blevet spurgt i rapporten: Er nordiske organisationer klart til AI? I Danmark svarer 48%, at de bruger AI til minimum én funktion. Det er godt, at flere og flere virksomheder og offentlige organisationer tager kunstig intelligens i brug for at optimere og effektivisere deres forretning.  

Det, der bekymrer mig, er, at kun 15% der har formuleret en strategi for brugen af kunstig intelligens. Rapporten peger også på, at 26% af de store organisationer (med mere end 250 medarbejdere) ikke ved, om deres organisation overhovedet har formuleret en strategi. Det tegner et billede af, at selvom mange er i gang med at gøre brug af kunstig intelligens, så befinder mange sig fortsat på et tidligt stadie, hvor anvendelsen endnu ikke er dybt integreret med nedskrevne politikker eller regelsæt.  

Det er selvsagt et problem. Kunstig intelligens er blevet en teknologi, som er tilgængelig for alle – med fx de generative AI-værktøjer, og det er en del af forklaringen på, hvorfor brugen af kunstig intelligens er eksploderet. Derfor er det også vigtigt, at man går strategisk til værks. 66% af de nordiske organisationer ved, at de inden for de næste tre år vil komme til at bruge mere kunstig intelligens, og 57% forventer, at det vil øge deres konkurrenceevne. Men det kommer teknologien ikke til, hvis ikke man som leder klart og tydeligt har udpenslet, hvad det er teknologien skal bruges til og hvordan.  

Herudover skal lederen også sikre, at virksomheden råder over de rette kompetencer til at lykkes med AI. Rapporten viser, at 35% af de nordiske organisationer i dag oplever en mangel på helt specifikke digitale kompetencer blandt deres medarbejdere. Ser vi på de konkrete kompetencer, som efterspørges, spænder det bredt fra helt basale digitale færdigheder til en dybere forståelse af, hvad man kan bruge kunstig intelligens til.  

Kunstig intelligens buldrer derudaf og er en af de mest løfterige teknologier, vi længe har set. Hvis vi skal indfri det enorme potentiale, skal virksomhederne og offentlige organisationer for det første gå mere strategisk til værks og for det andet styrke det ledelsesmæssige fokus på at få løftet medarbejdernes AI-kompetencer på alle niveauer.  Hvis virksomhedsledelserne tager disse opgaver på sig, kan vi for alvor få succes med kunstig intelligens.  

Fakta om rapporten: 

Rapportens resultater bygger på en spørgeskemaundersøgelse med besvarelser fra 1211 ledere i private og offentlige organisationer i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Raporten er udarbejdet af Tænketanken Mandag Morgen for ADD-projektet, DI Digital, Digital Dogme, EY, Finansforbundet, HK, LinkedIn, Microsoft og Netcompany. 

Relateret indhold