Green Gas Denmark: Danmarks nye gasforening

Læs mere

Green Gas Denmarks vedtægter

Vedtægter

Green Gas Denmarks forretningsorden

Forretningsorden

Publikationer

ONEPAGER: Green Gas Denmark er Danmarks nye gasforening

Download

Tre gode grunde til at blive medlem af Green Gas Denmark

Du bliver hørt: Green Gas Denmark er gasbranchens talerør. Vi påvirker de vilkår, der har betydning for branchens virksomheder. Vi indgår i konstruktiv dialog med politikere, myndigheder, forskere og opinionsdannere i både Danmark og internationalt.

Du bliver stærkere: I Green Gas Denmark hjælper vi vores medlemmer med at udvikle deres forretning bedst muligt og med øje for konkurrenceevne, indtjening og rekrutteringsmuligheder. Du kan få viden og rådgivning til at håndtere innovation, internationalisering, regulering og meget mere.

Du står aldrig alene: Green Gas Denmark skaber netværk. Hos os kan du mødes med kolleger i hele værdikæden for energigasser, og vi forbinder dig også med 600 andre energivirksomheder i branchefællesskabet DI Energi og med relevante beslutningstagere

Seneste nyt

Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 og grøn skattereform

Klimaaftalen fra 25. juni har fokus på mere vedvarende energi og mindre naturgas.

For gassens vedkommen styres efter et grønt kryds i 2030 og at gassen skal være ude af boligopvarmningen i 2035. Evida skal undersøge om gasnettet kan lukkes helt ned i delområder og fjernvarmen skal planlægge udfasning af gas.

Der er lovning om at andet udbud af biogas fremrykkes til 2024 og at der gennemføres en evaluering efter det første udbud. Der indføres en regulering, som skal reducere metanemisisonerne fra biogasanlæg. Det skal undersøges om energiafgrødegrænsen kan sænkes og om der kan bruges mere halm til produktion af biogas.

Erhvervspuljen skal hjælpe gasbesparelser bedre på vej med en prioriteringsfaktor, der ganger gasbesparelser op når der udmåles tilskud og ved belønning af CO2-reduktioner.

I grøn skattereform fra 24. juni er der afsat 100 mio. kr. årligt til fremme af oprindelsesgarantier på biogas for perioden 2024-2030. I første omgang udarbejdes en analyse og den forelægges aftalepartierne i første halvdel af 2023. Det hensigten at udvikle en markedskonform model for produktion og forbrug af biogas det vil sige uden anden støtte. Hvis pengene ikke bliver brugt her, så overføres de til en anden afgiftslempelse.

Kristian Nielsen

Kristian Nielsen

Seniorchefkonsulent

Karen Bülow Voetmann

Karen Bülow Voetmann

Chefkonsulent