Green Gas Denmark: Danmarks grønne gasforening

Velkommen til Green Gas Denmark

Green Gas Denmark blev stiftet 1. juni 2022 som en sektion under branchefællesskabet DI Energi, og vi er dermed også en del af Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, Dansk Industri.

I Green Gas Denmark samles hele værdikæden for energigasser i en ny struktur efter nedlæggelsen af Dansk Gasforening. Med den nye struktur og organisatoriske styrke kan Green Gas Denmark og vores medlemmer følge og påvirke udviklingen i rammebetingelser for produktion og forbrug af grønne gasser og infrastrukturen. Green Gas Denmark sikrer tæt dialog med ansvarlige myndigheder og virksomheder som f.eks. Klimaministeriet, Energinet og Evida, Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og flere andre.

Kristian Nielsen, Seniorchefkonsulent
Velkommen til det nye medlem af Green Gas Denmark, Birr Holding ApS. Vi glæder os til at samarebejde med Birr Holding, der har en stærk indsigt i gasbranchens muligheder og udfordringer, som vil gavne Green Gas Denmarks arbejde for mere grøn gas. Kristian Nielsen, Seniorchefkonsulent
  1. Du bliver hørt

    Green Gas Denmark er gasbranchens talerør. Vi påvirker de vilkår, der har betydning for branchens virksomheder. Vi indgår i konstruktiv dialog med politikere, myndigheder, forskere og opinionsdannere i både Danmark og internationalt.

  2. Du bliver stærkere

    I Green Gas Denmark hjælper vi vores medlemmer med at udvikle deres forretning bedst muligt og med øje for konkurrenceevne, indtjening og rekrutteringsmuligheder. Du kan få viden og rådgivning til at håndtere innovation, internationalisering, regulering og meget mere.

  3. Du står aldrig alene

    Green Gas Denmark skaber netværk. Hos os kan du mødes med kolleger i hele værdikæden for energigasser, og vi forbinder dig også med 600 andre energivirksomheder i branchefællesskabet DI Energi og med relevante beslutningstagere.

Grønne Gasdage 2023

Takket være stærkt fremmøde og stort engagement blev Grønne Gasdage 2023 en storslået succes. De to dage var proppet med spændende og lærerige oplæg. Tryk her for at læse om de Grønne Gasdage og se de forskellige præsentationer igennem.

Læs mere her

Tilmelding til fælles EU-indkøb af naturgas og LNG

Som del af håndteringen af gaskrisen organiserer EU-Kommissionen et indkøbsfællesskab på naturgas og LNG for leverandører og større gaskunder. Energistyrelsen beder nu om virksomhedernes tilkendegivelse af deres interesse for at deltage i det fælles gasindkøb. Virksomheder med et naturgasforbrug mellem 5 og 10 GWh eller 300 GWh LNG om måneden kan deltage direkte og virksomheder med et mindre forbrug kan deltage via en såkaldt Central Buyer model.

Den fælles indkøbsplatform er åbnet for tilmelding, og der køres månedlige udbudsrunder.

Tilbagemelding til det fælles indkøb kan ske til Julie Henneberg jhngn@ens.dk eller Nikolaj Rævdal  nkjrv@ens.dk. De svarer også gerne på diverse spørgsmål.

Kristian Nielsen

Kristian Nielsen

Seniorchefkonsulent