Green Gas Denmark: Danmarks gasforening

Velkommen til Green Gas Denmark

Green Gas Denmark blev stiftet 1. juni 2022 som en sektion under branchefællesskabet DI Energi, og vi er dermed også en del af Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, DI – Dansk Industri.

I Green Gas Denmark samles hele værdikæden for energigasser i en ny struktur efter nedlæggelsen af Dansk Gasforening. Med den nye struktur og organisatoriske styrke kan Green Gas Denmark og vores medlemmer følge og påvirke udviklingen i rammebetingelser for produktion og forbrug af grønne gasser og infrastrukturen. Green Gas Denmark sikrer tæt dialog med ansvarlige myndigheder og virksomheder som f.eks. Klimaministeriet, Energinet og Evida, Energistyrelsen, Sikkerhedsstyrelsen, Kommunernes Landsforening og flere andre.

Grønne Gasdage 2023

Grønne Gasdage bliver afholdt den 26. og 27. september på Hotel Legoland. Vi glæder os meget til nogle lærerige dage med interessenter fra hele den grønne gasbranche.

Tilmeld dig her
Kristian Nielsen, Seniorchefkonsulent
Velkommen til vores nye medlemmer af Green Gas Denmark. Vi glæder os til at hjælpe jer i arbejdet for mere grøn gas. Kristian Nielsen, Seniorchefkonsulent
  1. Du bliver hørt

    Green Gas Denmark er gasbranchens talerør. Vi påvirker de vilkår, der har betydning for branchens virksomheder. Vi indgår i konstruktiv dialog med politikere, myndigheder, forskere og opinionsdannere i både Danmark og internationalt.

  2. Du bliver stærkere

    I Green Gas Denmark hjælper vi vores medlemmer med at udvikle deres forretning bedst muligt og med øje for konkurrenceevne, indtjening og rekrutteringsmuligheder. Du kan få viden og rådgivning til at håndtere innovation, internationalisering, regulering og meget mere.

  3. Du står aldrig alene

    Green Gas Denmark skaber netværk. Hos os kan du mødes med kolleger i hele værdikæden for energigasser, og vi forbinder dig også med 600 andre energivirksomheder i branchefællesskabet DI Energi og med relevante beslutningstagere.

Tilmelding til fælles EU-indkøb af naturgas og LNG

Som del af håndteringen af gaskrisen organiserer EU-Kommissionen et indkøbsfællesskab på naturgas og LNG for leverandører og større gaskunder. Energistyrelsen beder nu om virksomhedernes tilkendegivelse af deres interesse for at deltage i det fælles gasindkøb. Virksomheder med et naturgasforbrug mellem 5 og 10 GWh eller 300 GWh LNG om måneden kan deltage direkte og virksomheder med et mindre forbrug kan deltage via en såkaldt Central Buyer model.

Den fælles indkøbsplatform er åbnet for tilmelding, og der køres månedlige udbudsrunder.

Tilbagemelding til det fælles indkøb kan ske til Julie Henneberg jhngn@ens.dk eller Nikolaj Rævdal  nkjrv@ens.dk. De svarer også gerne på diverse spørgsmål.

Kristian Nielsen

Kristian Nielsen

Seniorchefkonsulent