DI Energi

Biokedler i drift skærer 5 procent af Aarhus' CO2-udledning

AAK Denmark har igangsat to biokedler, der erstatter dieselolie med deres eget restprodukt. Det reducerer virksomhedens CO2-udledning med 90 procent og skærer fem procent af Aarhus’ samlede udledning.

AAK Denmarks biokedler producerer grøn energi i Aarhus' havn.

Foto: AAK Denmark

Industrigiganten AAK Denmark er en stor producent af blandt andet sheabaserede specialfedtstoffer, der bruges i alt fra madvarer til personlige plejeprodukter. Det er en energikrævende proces, som den aarhusianske fabrik indtil for nyligt har drevet med fossile brændsler, navnlig dieselolie.

Brugen af dieselolie bliver der lavet om på nu. Med opførelsen af to biokedler kan AAK Denmark nu erstatte dieselolien med deres eget restprodukt: sheaskrå tilovers efter udvindingen af olien. Det vil reducere CO2-udledningen med omkring 90 procent.

Igennem foråret 2024 vil biokedlerne komme op at køre på fuld kapacitet, hvilket vil fjerne næsten 50.000 tons fossile CO2-udledninger om året. Det er så stor en reduktion, at det ifølge Aarhus Kommune faktisk vil mindske hele Aarhus’ udledning med næsten 5 procent, og den markante forbedring glæder Steen Hansen, Site Manager i AAK Denmark.

- Vi fjerner et fossilt brændstof og reducerer med næsten 50.000 ton CO2 om året. Og det restprodukt, der kommer ud, når vi har brændt sheamelen af, kan bruges som gødning på marker, så alt bliver udnyttet, udtaler Steen Hansen, Site Manager, AAK Denmark.

En undren blev til bæredygtig produktion

Det er hverken en let eller billig proces at omstille en industriproduktion. Det kan AAK Denmark skrive under på.

Men en omstilling af produktionen er nu i gang. Det startede med en undren over, hvordan de kunne bruge restproduktet fra deres produktion, navnlig sheaskrå, der bliver tilovers efter udvinding af sheaolien. Dette blev til en forsøgskedel i 2016, som viste sig effektivt at kunne brænde skråene i ren form – altså uden iblanding af fossile brændsler som det sker på forbrændingsanlæg. Den viden gjorde beslutningen klar.

- I AAK er vi stolte af, at vi gør det her, men vi har også den tilgang, at når du har muligheden, så forpligter det også. Og det synes jeg, vi har fulgt til dørs, udtaler Steen Hansen.

Med en investering på flere hundrede millioner kroner i biokedelprojektet var det noget af et sats, særligt fordi produktionen lige så vel fortsat kunne baseres på dieselolie. Heldigvis kunne virksomheden ansøge om et tilskud fra staten gennem ’VE til Proces-ordningen’ med ansøgningsfrist inden udgangen af 2023. Men så let skulle det ikke gå.

Samarbejde reddede et tabt milliontilskud

AAK Denmarks miljøgodkendelse til idriftsættelse af biokedlerne blev forsinket på et kritisk tidspunkt grundet et sagsstop i Miljøstyrelsen, som opstod efter en afgørelse i en anden sag ved Miljø- og Fødevareklagenævnet. Hermed ville AAK Denmark ikke kunne dokumentere biokedlernes efterlevelse af de performancekrav, som tilskudsordningen krævede, inden ansøgningsfristen ved udgangen af 2023. Derfor kunne AAK Denmark ikke ansøge tilskudsordningen rettidigt – på trods af de opførte og klargjorte biokedler.

- Det var helt naturligt for os at tage fat i Dansk Industri for at høre, hvad de vidste, og hvordan de kunne hjælpe os, udtaler Marian Kjærgaard, Health-, Safety- and Environmental (HSE) Manager, AAK Denmark.

AAK Denmark og Dansk Industri igangsatte et samarbejde med fokus på at få udsat ansøgningsfristen. Samarbejdet involverede flere afdelinger i Dansk Industri, navnlig DI Energi og DI Cirkulær Økonomi & Miljøpolitik, der sammen med AAK Denmark tog kontakt til myndighederne  og indgik i en dialog om muligheden for at få forlænget fristen.

- Vi har været i tæt dialog med Dansk Industri hele vejen i forhold til at hjælpe os på de politiske linjer direkte med myndighederne, og fordi de samtidig er tæt på os. Så jeg synes, vi har haft et godt samarbejde, udtaler Steen Hansen.

Den fælles indsats bar frugt, og efter godt samarbejde mellem AAK Denmark, Dansk Industri og myndighederne blev der udarbejdet et lovforslag om fristforlængelse, som Klima-, Energi- og Forsyningsministeren fremsatte i efteråret, og som blev vedtaget af Folketinget den 28. december 2023. Således åbnede samarbejdet døren for, at AAK Denmark alligevel kunne ansøge tilskudsordningen, hvilket var et vigtigt grundlag for investeringsbeslutningen om at opføre de grønne biokedler.

- Det er et anseeligt millionbeløb, som ville have haft meget stor indflydelse på vores investering, hvis vi ikke havde fået det, forklarer Steen Hansen.

AAK Denmark stopper ikke med biokedlerne

Biokedlerne medfører en signifikant forbedring af virksomhedens – og Aarhus’ – klimaregnskab. Men AAK Denmark stiller sig ikke tilfreds hermed. Biokedlerne er blot endnu et skridt på rejsen mod en mere bæredygtig produktion.

AAK Denmarks optagethed af bæredygtighed afspejles i virksomhedens arbejde med alle led i værdikæden. Fra høsten og forsyningen af sheakerner til håndtering af spildevand og fuld udnyttelse af restprodukter er AAK Denmark konstant på udkig efter gode løsninger i alle led.

- Det er i tråd med vores vision, Making Better Happen, at vi hele tiden vil lave forbedringer – også på vores sustainability, udtaler Marian Kjærgaard, HSE-Manager, AAK Denmark.

Relateret indhold