Foto: Getty
23.10.18 DI Energi Nyheder

Nødvendigt med flere private investeringer i energiforskning

Danske virksomheders investeringer i forskning og udvikling af energiteknologi har siden 2009 været på omkring 4 mia. kr. om året, viser ny analyse. I fremtiden er det nødvendigt med flere investeringer, hvis vi skal øge eksporten.

DI Energi, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og Innovationsfonden har fået lavet den første kortlægning af energibranchens investeringer i forskning, udvikling og innovation. Analysen, som er foretaget af Damvad Analytics, viser, at de private virksomheders samlede investeringer i forskning og udvikling siden 2009 er stagneret på et beløb omkring fire milliarder kroner.

”Det er Regeringens målsætning, at Danmark fastholder sin styrkeposition inden for udvikling af ny energiteknologi. Derfor besluttede vi med energiaftalen at hæve midlerne til energiforskning til mindst 580 mio. kr. i 2020, hvorefter midlerne til energi- og klimaforskning vil stige markant til 1 mia. kr. frem mod 2024. Men staten kan ikke løfte den her opgave alene. De private virksomheders investeringer er afgørende for, at vi fastholder vores styrkeposition. Der er derfor plads til højere ambitioner og flere private investeringer i ny energiteknologi blandt virksomhederne,”  siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V). 

Analysen viser, at det har en høj prioritet for virksomhederne, at de har adgang til de bedste forskningsbaserede vidensmiljøer, gode rammer for produktion og et stærkt dansk marked som udstillingsvindue. På negativsiden er, at virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft.

”Der er brug for, at vi tager et spring nu, hvis vi skal bevare vores førerposition inden for energiteknologi. Der er brug for at øge både de offentlige og private investeringer i forskning. Vi kan se, at der er en sammenhæng mellem de penge, vi bruger på forskning, og hvor meget vi eksporterer,” siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Forskningen i energiteknologi er domineret af de store virksomheder, som står for over 90 pct. af investeringerne. Flere virksomheder peger på, at det er et problem, at små og mellemstore virksomheder ikke investerer tilstrækkeligt i forskning og innovation.

”Rapporten viser, at forskning og innovation er vigtig for energibranchen og den grønne omstilling, men desværre også at danske energivirksomheders investeringer i energiforskning er stagneret siden 2009. For at vende udviklingen, skal den offentlige-private forskningsindsats styrkes, så Danmark kan være førende, udnytte den grønne omstilling og fremadrettet skabe vækst og arbejdspladser,”  siger Tore Duvold, vicedirektør i Innovationsfonden.

I analysen nævner virksomhederne en række barrierer, som begrænser investeringerne i forskning. Det kan være regulering, adgang til arbejdskraft og adgang til kapital. Digitalisering er et særligt opmærksomhedspunkt for virksomhederne.

Fakta

• De private virksomheders investeringer i forskning og udvikling indenfor energi udgør ca. 10 % af de private virksomheders samlede investeringer i forskning og udvikling. I de seneste år har investeringerne ligget på omkring 4 mia. kr. Til sammenligning toppede de danske virksomheders samlede FoU-investeringer på 40,1 mia. kr. i 2009 og er efterfølgende faldet til 38,4 mia. kr. i 2015.
• Energiforskning udgjorde dermed ca. 5 pct. af de samlede private danske forskningsinvesteringer i 2007 og 2008, men mellem 2009 og 2015 steg andelen til godt 10 pct.
• Blandt de danske energivirksomheder, der investerer mest i forskning og innovation er blandt andet Danfoss, Vestas, Grundfos, NKT og Rockwool International. De investerede i 2016/2017 tilsammen for 4,8 mia. kr. globalt. Det betyder, at de fem største danske energivirksomheder investerer mere i forskning og innovation globalt set, end energivirksomheder samlet investerer i forskning og innovation i energi i Danmark.
• Til sammenligning investerede de fem største energivirksomheder i verden 157,6 mia. kr. i forskning og innovation i 2016/2017.

Læs hele analysen her.

Kontaktinformationer

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt træffes via Jesper Caruso på jesca@efkm.dk eller 4172 9184.

Branchedirektør i DI Energi Troels Ranis træffes gennem pressekoordinator i DI Claus Kaae-Nielsen på clkn@di.dk eller 2332 6829

Vicedirektør Tore Duvold fra Innovationsfonden træffes på 6190 5066

Relateret