30.04.24 DI Pressemeddelelse

Kortere vej til 2030-klimamål må ikke resultere i langsommere klimaindsats

Danmark har taget et kvantespring i klimakampen, og vi er rykket tættere på at indfri 2030-klimamålet, viser Klima-, Energi og Forsyningsministeriets årlige klimastatus- og fremskrivning. Mens vi nærmer os klimamålstregen i 2030, bør vi allerede nu samtidig indstille sigtet mod klimaneutralitet, mener DI’s politiske direktør.

Danmark kan indfri klimamålet om en 50-54 pct. CO2-reduktion i 2025, og samtidig er vi rykket tættere på at nå 2030-klimamålet, konkluderer årets klimastatus- og fremskrivning, der netop er offentliggjort. Men selv om vi er rykket tættere på målstregen, når der alene tages højde for CO2-reduktioner, så er der stadig usikkerheder og en manko tilbage, som kræver nye politiske tiltag, mener DI’s politiske direktør.

- Det går den helt rigtige vej nedad med de samlede CO2-udledninger, og Danmark er på rette kurs. De mange reduktioner er ikke kommet af sig selv, men har krævet modige beslutninger og indsatser i dansk erhvervsliv, som vi nu skal bygge videre på, siger Morten Høyer, politisk direktør i Dansk Industri, og fortsætter:

- Årets klimastatus- og fremskrivning tegner godt, og der er ikke langt til klimamålstregen i 2030. Det giver os alletiders mulighed for at træffe langsigtede beslutninger, der rækker længere end seks år frem, og i stedet reelt begynder at beskæftige os med at blive klimaneutrale om 20 år. Her er der rigeligt at tage fat på. Der skal udbygges mere vedvarende energi, udrulles energieffektive løsninger, tryk på omstillingen i landbruget og transportsektoren, blot for at nævne nogle eksempler.

I 2030 vil drivhusgasemissioner fra landbrugs- og transportsektorerne udgøre langt størstedelen af Danmarks tilbageværende drivhusgasemissioner, mens fremstillingserhvervet og bygge- og anlægssektorens andel af de samlede drivhusgasudledninger kommer til at udgøre en stadig mindre del. Det viser, at virksomhederne er godt i gang med at levere markante reduktioner i drivhusgasudledninger, og at der på den anden side af 2030 ikke vil være mange reduktioner tilbage at finde i industrien på vores vej mod klimaneutralitet. 

- En lang række virksomheder har allerede tonet grønt og leveret de nødvendige CO2-reduktioner. Samtidig er der truffet politiske aftaler, der kommer til at reducere transportsektorens udledninger markant. Men for at Danmark kan leve op til klimaforpligtelserne, både de nationale og de europæiske, skal alle sektorer - inklusiv landbruget - bidrage til den grønne omstilling. Derfor er vi begejstrede for udviklingen i den grønne trepart, hvor produktion, klima, natur og arealanvendelse tænkes sammen, så landbruget kan omstille sig klogt og hensigtsmæssigt. For det kræver tidlig handling, og modige, langsigtede beslutninger, at få os helt i mål både i 2030 og med klimaneutralitet i 2045, siger Morten Høyer.

Relateret indhold